حرفهای حمیدرضا
 

فال هفته ( ۳ مرداد)

فروردين ماه : بعد از مدتهای طولاني متوجه خواهيد شد که کسي که مورد اعتماد شما بوده است نسبت به شما احساسي عاشقانه دارد . عجولانه قضاوت نکنيد و برای قبول اين احساس بزرگ سعي کنيد تلاش مثبتي بکنيد . موقعيت مالي ممکن است تغيير بخصوصي نداشته باشد ولي نگراني نيز ايجاد نخواهد نمود . موقعيت سفری چند روزه و تفريحي را از دست ندهيد . از طرف بچه ها فوق العاده خوشحال خواهيد شد و متاهلين نيز با تمام تلاششان نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمايند
 ارديبهشت ماه : مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان موفقيتي را که شايسته تان است بدست بياوريد . ممکن است اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد . بهر صورت اگر احتياج بکمک داريد نگران شکستن غرورتان نباشيد زيرا که هستند افرادی که علارغم توقعتان با جان و دل حاضر بکمک و همکاری با شما ميباشند . در روابط عشقي و زناشوئي بهبودی بيشتری احساس خواهيد نمود . متاهلين بهتر است همفکری بيشتر با همسرشان داشته باشند .
 خرداد ماه : اکنون که احساس ميکنيد آرامش بيشتری در زندگي پيدا نموده و اغلب نگرانيهای مربوط به خانواده و سلامتي بپايان رسيده است ، بهتر است همه انرژيتان را صرف بهبودی بيشتر موقعيت اجتماعي و رشته فعاليتتان صرف نمائيد . عشق همچنان بهترين پشتيبان شما خواهد بود و در زندگي زناشوئي آرامشي بينظير تجربه خواهيد نمود . به جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان دوران کودکي و يا تحصيلي را ملاقات خواهيد نمود
 تير ماه : بعد از چند سال تلاش مداوم ، اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد داشت . وقت کافي برای مشغول شدن در انواع فعاليتهايي که از مدتها قبل در فکرتان بوده اند ، خواهيد داشت و خواهيد توانست وقت بيشتری را با دوستان به شب زنده داری بگذرانيد . شايد ميخواهيد برای مدتي با خود بوده و به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ، آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود . متاهلين نيز سعي کنيد در مقابل ناملايمات روابط زناشوئي صبوری و تحمل بيشتری نشان دهيد . در رابطه با پول تغييرات بسيار مثبتي و رضايت بخشي را تجربه خواهيد نمود
مرداد ماه : موضوع مهم مالي که از مدتها قبل فکرتان را نگران ساخته بود ، در اين دوره کاملا روشن و حل خواهد شد . از طرف ديگر ، دوست و يا يکي از اقوام خانواده گرفتاری قانوني پيدا نموده و سعي خواهد نمود که شما را نيز آلوده سازد . در اين مورد با اعتماد ننمودن بديگران ميتوانيد خودتان را گرفتار نسازيد . به مهماني ها و جشن های متعددی دعوت شده و دوستان جديدی پيدا خواهيد نمود . مجردين همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافقهای رضايت بخشي خواهند رسيد و متاهلين در به انجام رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراکت و همکاری آغاز خواهند نمود . گمشده ای را بعد از ساليان طولاني پيدا خواهيد نمود
شهريور ماه : بايد از سياره زهره تشکر نمود که با بازی جدی خود در قسمت احساسي نقشه تولدتان ، اين دوره را برای روابط عشقي و زناشوئي فوق العاده خواهد ساخت . اگر مجرد هستيد ، مطمئنا" گرفتار روابط احساسي چندگانه گشته و ممکن است در ابتدا از اين موضوع احساس غرور نيز بکنيد ولي اگر نتوانيد در انتخاب جدی يکي از آنها مصمم باشيد ، نه تنها برای خود بلکه برای ديگران نيز ناراحتي ايجاد خواهيد نمود . متاهلين نگراني نداشته و بيشتر تمرکزشان روی کار و فعاليت و مسائل مالي خواهد گشت . امکان جدائي با همسر بخاطر يک سفر شغلي وجود دارد . خانمها کادو دريافت خواهند کرد . بيشتر به ورزشهای سبک بپردازيد
 مهر ماه : برای درصدی بالا از متولدين اين ماه ، عشق دردسرآفرين بوده است البته شايد برای بعضي اين دردسرها شيرين و پرهيجان باشد ولي برای برخي مشکل ساز و مانع زندگي راحت . بهر حال با توجه به همين مسئله دختر خانمها و خانم های متولد اين ماه اکثريت زندگي خود را بر مبنای عشق بنا ميکنند ، آنها معتقدند هيچ پيماني بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخي بهمين دليل سالياني از عمر خود را باخته اند ولي حداقل دل به روحانيت و پاکي عشق بسته اند
 آبان ماه : خوش قلبي و مهرباني و فداکاری اکثر متولدين اين ماه سبب شده ، خيلي راهها برويشان باز و بعضي ها نيز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم خيلي زود شناخته ميشوند ، به آن دسته از اين افراد که ندانسته به مسير بدگويي و غيبت و دشمن تراشي کشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود را تغيير بدهند وگرنه به دردسرهايي دچار خواهند شد . آخر اين هفته نامه ايي خوشحال کننده بدستان خواهد رسيد
 آذر ماه : زوجهای اين ماه نبايد اجازه بدهند بعضي از آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت کنند و يا بعنوان مشاور سبب بهم ريختن شيرازه زندگي شان شوند . اصولا دخالت در زندگي آدم ها اگر توسط نزديکترين و دلسوزترين وابسته ها صورت گيرد شايد بتواند در حل مسائل ياری رساند ولي وقتي قضيه بدست آدمهای غير مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد در حاليکه ثروت در زندگي چهل درصد از متولدين اين ماه نقش مهمي دارد و در مجموع مسائل مادی گاه نقش حياتي ايفا ميکند ، اين گروه پيوندهای خود را با مسائلي عاطفي و احساسي و معنوی قطع ميکنند
 دی ماه : زحمت شما زياد ميشود، و اين مقدمه اي برای حرکتتان در يک مسير دلخواه است . فعاليتهاي فرهنگي ميتواند اصل وجودی شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند . اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . به طور کلي طالع شما در زمينه امور عاطفي و فرهنگي روشن است . يک نفر خيال دارد شما را متوجه خودش کند، با چشماني باز اطراف خود را بنگريد
 بهمن ماه : وقتي نميتوانيد راه حلهاي دائمي برای مشکلات خود پيدا کنيد از حل موقت آنها خودداری کنيد . تعهدهای خود را به صورت کتبي درآوريد . براي انجام کارهايتان از سرعتي فوق العاده ميتوانيد استفاده کنيد که هم به نفع شما ست و هم اشخاص مهمي را متوجه حضور شما خواهد کرد . در يک مهماني ملاقات مهمي خواهيد داشت که براي آينده شما موثر واقع خواهد شد
 اسفند ماه : از افراد خودخواه فاصله بگيريد . برخي از صفات خوب شما در محيط کار باعث ميشود وظايف مهمي به شما ارجاع شود . دو ملاقات مهم خواهيد داشت که يکي در مورد مسائل تحصيلي و شغلي است و ديگري در مورد زندگي آينده تان . به يک سفر کوتاه ولي جالب خواهيد رفت . يکي از دوستانتان که از شما دلخور بود، به اشتباه خود پي خواهد برد و از شما دلجويي خواهد کرد
 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤ - حمیدرضا