حرفهای حمیدرضا
 

آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳ - حمیدرضا