حرفهای حمیدرضا
 

فال هفته

فرودين ماه : از توقعات خودتان بکاهيد و با کوچکترهای فاميل ، مهربانتر باشيد . اجازه ندهيد درگيريهای چند روز گذشته ، دوباره شما را از کار و زندگي بيندازد . هفته ای آرام و خوشي در پيش داريد


 ارديبهشت ماه : از مشکلات نهراسيد و به جای فرار از آن ، به مقابله با آن بپردازيد و سعي کنيد با سياست اين دشواريها را حل نماييد . مشکل عاطفي شما ظرف چند روز آينده حل خواهد شد

 خرداد ماه : شايد هنوز در اين انديشه ايد که به نحوی از زير بار مسئوليت ، شانه خالي کنيد . گرچه ظاهرا" به نفع شماست ولي نهايتا" خودتان زيان آن را مي بينيد . با قبول مسئوليت جديد هفته ای پر مشغله در پيش داريد

 تير ماه : به سلامتي خود بيشتر توجه کنيد و اگر لازم است ، به مسافرتي کوتاه برويد . در قبول مسئوليتهای تازه ، خيلي دقت کنيد و بي گدار به آب نزنيد . چهارشنبه دلپذيری در راه است

 مرداد ماه : در هفته آينده تصميم مهمي خواهيد گرفت که مستقيما" با آينده شما ارتباط دارد . روزهای سخت و دشوار را خوشبختانه پشت سر گذاشته ايد ، در اين هفته سندی مهم را امضاء خواهيد کرد

 شهريور ماه : برای تغيير خانه ، زمان خوبي را برگزيده ايد . خوشبختانه آرزوهای شما پشت سر هم بر آورده خواهد شد . يکي از دوستان قديمي را ملاقات ميکنيد و به راز بسيار مهمي پي خواهيد برد

 مهر ماه : بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ، حادثه ای پيش آمده و شما هم مطلقا" تقصيری نداريد . بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری برسند ، دوشنبه دلنشيني در انتظارتان است

 آبان ماه : روزهای خوب و خوشي در پيش داريد و برای حل يک مشکل بزرگ به سفری طولاني خواهيد رفت . دوستان قديم را ملاقات ميکنيد و شنبه روز مهمي برايتان خواهد بود

 آذر ماه : بدبيني يکي از نزديکان ، شما را از انجام وظايفتان باز داشته است . با او به گفتگو بنشينيد و حقايق را برايش روشن کنيد و برای انجام معامله ، دوشنبه را انتخاب کنيد

 دی ماه : دقت و توجه شما به امور خانوادگي ، نتيجه ای مطلوب داده است با نرمش و اخلاق به راه خود ادامه دهيد و اطمينان داشته باشيد ، پيروز خواهيد شد . بهترين روز هفته آينده شما پنجشنبه است

 بهمن ماه : اوقات فراغت خود را بيهودگي نگذارنيد و کوشش داشته باشيد که به نوعي از اين اوقات ، بهره برداری صحيح بکنيد . هفته ای آرام بسيار دلنشين در پيش داريد

 اسفند ماه : احساس تنهايي ميکنيد و ديگران هم به اين مطلب ، توجهي ندارند ، حق با شماست ولي خوشبختانه چند ملاقات دلپذير ، اوضاع را دگرگون خواهد کرد . يکشنبه خبر بسيار خوبي خواهيد شنيد

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳ - حمیدرضا