حرفهای حمیدرضا
 

!

                دختری پرسید..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟              

 

دختری ازپسري پرسيد كه آيا منو قشنگ مي دونه؟ پسر جواب داد: نه

پرسيد كه  آيا تا ابد ميخواد با اون بمونه ؟ گفت: نه

 سپس پرسيد اگه تركش كنه گريه ميكنه؟ وپسر بار ديگه تكرار كرد: نه

 دختر از اين حرف هاي پسر خيلي ناراحت شد واشك ار چهراش جاري شد!

و وقتي ميخواست واسه هميشه از پيش پسر بره، پسر بازوي دختر رو گرفت و گفت:

تو قشنگ نیستي بلكه زيبايي من نميخوام كه تا ابد با تو باشم ، بلكه من نيازم كه تا ابد با تو باشم

اگه توبري من دیگه يه لحظه هم زنده نميمونم كه گريه كنم

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳ - حمیدرضا