حرفهای حمیدرضا
 

            عشق را ديوانگی بايد........        

اگه كسي ديونه ات بود عاشقش باش

اگه عاشقته  دوسش داشته باش

اگه دوستت داشته باشه بهش علاقه نشون بده

اگه بهت علاقه نشون داد ، فقط بهش يه لبخند بزن

اينطوري وقتي هميشه ازش يه پله عقب تر باشي ،

 اگه يه وقتي خسته شد و يه پله ازت عقب موند تازه ميشيد مثل هم.......!

           

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳ - حمیدرضا