حرفهای حمیدرضا
 

دارچين جريان خون را تقويت می کند
 
گياه دارچين به علت داشتن اسانس و تانن، محرک و قابض است و به عنوان تقويت کننده اعمال هضم و جريان گردش خون به کار می رود و از آن برای رفع سوء هاضمه ، بويژه در مواردی که با نفخ همراه باشد، به عنوان بادشکن استفاده می شود .
 همچنين ، به علت داشتن تانن در رفع اسهال ، ضعف عمومی بدن و انعقاد خون مصرف می شود. با بررسی اثر 2 گياه دارچين و سياه دانه بر روی نفخ معده نتايجی که به دست آمد، نشان داد: 60 درصد افرادی که سياه دانه و 90 درصد افرادی که مخلوط دارچين و سياه دانه و 10 درصد افرادی که دارچين استفاده کردند، بهبود يافتند از طرف ديگر درصد بهبود يافتگان با داروی مخلوط در زنان و مردان يکسان بوده است. درصد بهبود يافتگان با داروی مخلوط دارچين و سياه دانه، بيشتر از داروی سياه دانه و دارچين به تنهايی بوده است .
 

 
مصرف کاکائو و شکلات های کاکائويی فشار خون را کاهش می دهد
 
مطالعات نشان می دهد که خوردن شکلات کاکائويی فشار خون را کاهش می دهد و باعث بهبود حساسيت انسولينی در افراد سالم می شود .محققان می گويند که نتايج اين بررسيها نشان می دهد در کاکائو و شکلات کاکائويی ترکيبات فلاوونوئيد سرشار از آنتی اکسيدان يافت می شود که به سلامت رگهای خونی و متابوليسم مناسب گلوکز کمک می کند. فلاوونوئيد ها خانواده ای بزرگ از ترکيباتی هستند که در دانه ها و پوست گياهانی مانند انگورها، دانه های کاکائو و مرکبات يافت می شوند. شرکت کنندگان در اين آزمايش ها به طور روزانه مقدار مشخصی شکلات کاکائو را به مدت 15 روز مصرف می کردند. در مرحله بعدی به مدت 7 روز شکلات را از خوراکی های روزانه حذف کرده و پس از آن 15 روز ديگر شکلات شيری مصرف می کردند.

 

پس از اتمام آزمايشها محققان دريافتند که متابوليسم قند خون در مرحله ای که شکلات کاکائويی مصرف می شد به ميزان قابل توجهی بهبود پيدا می کرد اما در 2 مرحله ديگر اين تاثيرات مثبت مشاهده نشد

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٤ - حمیدرضا