نام سینمایی برای شخصیت های فوتبالی

ناصر حجازی= اعتراض

امیر عابدینی = مردی برای تمام فصول

خداداد عزیزی = جادوگر شهر زمرد

مهدی مهدوی کیا = سلطان قلبها

رحمان رضایی = سیسیلی

علی بداوی = خوب، بد، زشت

علیرضا واحدی نیکبخت = خیلی دور، خیلی نزدیک

راینرزوبل = عروس فرنگی

آرش فرزین = جعفر خان از فرنگ برگشته

منصور پور حیدری = خانه دوست کجاست؟

علی سامره = نابخشوده

امیر قلعه نوعی = 20 سال انتظار

سهراب بختیاری زاده = سلطان رینگ

لوکابوناچیچ = داش آکل

اکبر میثاقیان = رضا موتوری

فریدون زندی = غریبه ای در مه

جعفر کاشانی = محرمانه

وحید هاشمیان = بازگشت به خانه

علی انصاریان = نقطه چین

حسین فرکی = نیمه پنهان

ناصر محمد خوانی =راز شب بارانی

هادی طباطبایی = پشت درهای بسته

احمدرضا عابدزاده = کما

پرویز برومند = نیمکت چوبی

اکبر شرفی = محاکمه

/ 0 نظر / 2 بازدید