زنان بخوانند يك طرفه قضاوت نكنيد

ايران : وقتى مشكلى در زندگى پيش آمده است و قصد مشاوره داريد سعى كنيد هر دونفرتان حضور داشته باشيد. افرادى كه احساسات شان را ابراز مى كنند فرصت دارند تا در مورد روابط شان بينش بالاترى به دست آورند و به هم احترام بگذارند ولى زن و شوهرهايى كه سكوت مى كنند در سكوت به جر و بحث ادامه مى دهند كه اثر خوبى ندارد.
زمان تنهايى مردها وقتى كه احساس مى كنند مشكلات زيادى به آنان هجوم آورده است سكوت كرده و به فكر مى روند. آنها دراين مواقع ترجيح مى دهند كه تلويزيون تماشا كنند، كار كنند، ورزش كنند و يا به مسابقات ورزشى بروند و با انجام اين كارها آرامش خود را به دست آورند دراين مواقع به سكوت شان احترام بگذاريد و مزاحم شان نشويد و از آنان درمورد مشكل پيش آمده پرس و جو نكنيد و از او نخواهيد كه با شما صحبت كند. به او فرصت دهيد تا از مشكلى كه با آن دست به گريبان است خودش را خلاص كند و آن وقت با او به صحبت بپردازيد.
بهانه نگيريد كه خسته ايد يا فرصت نداريد تا به احساسات شوهرتان توجه كنيد. سعى كنيد هرچند وقت يك بار زندگى را از حالت عادى خارج كنيد و با انجام كارهاى خاص روحيه خودتان و شوهرتان را عوض كنيد.

                        مردان بخوانند مشكلات را به خانه نبريد

ايران :مردانى كه مشكلات و گرفتارى هاى محل كار و شغلى شان را به خانه مى برند، سخت در اشتباه هستند. تصور كنيد دوليوان آب روى ميز است يكى از آنها آب شفافى دارد و ديگرى آب آن تيره است. آب تيره مربوط به محل كار و ديگرى مربوط به زندگى تان است.
وقتى مشكلات كارى را به خانه مى بريد شفافيت زندگى را نيز تيره مى كنيد. اگر شغلتان انتظارات شما را برآورده نمى كند در مورد آن با همسرتان حرف بزنيد ولى آن مشكلات را روى سر او نريزيد و احساسات منفى تان را به او منتقل نكنيد.
زنان از مردى كه در تمام اوقات عبوس و ناراحت است خسته مى شوند، همانطور كه وقتى براى كار مى گذاريد به خانه و همسرتان نيز وقتى را اختصاص دهيد.
* خبرش كنيد
زمانيكه كارتان زياد شده و در محل كار گرفتار شده ايد و ناچار هستيد كه ديرتر به خانه برويد تلفنى همسرتان را در جريان قرار دهيد تا از نگرانى بيرون بيايد. وقتى دير مى كنيد و به همسرتان خبر نمى دهيد، او منتظر شماست و در اين مواقع نگران مى شود كه مبادا اتفاقى برايتان افتاده باشد.
توجه داشته باشيد همانطور كه وقتى قرارتان را با يك فرد هم ناچاريد تا به هم بزنيد حتماً به او اطلاع مى دهيد، بايد به همسرتان نيز به همان اندازه احترام بگذاريد زيرا در زندگى هيچكس نبايد به اندازه او برايتان مهم باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید