!

                دختری پرسید..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟               <?xml:namespace prefix = o />

 

دختری ازپسري پرسيد كه آيامنوقشنگ مي دونه؟ پسر جواب داد: نه

پرسيد كه  آيا تا ابد ميخواد با اون بمونه ؟ گفت: نه

 

سپس پرسيداگه تركش كنه گريه ميكنه؟ وپسر بار ديگه تكرار كرد: نه

 

دختر ازاين حرف هاي پسر خيلي ناراحت شد واشك ار چهراش جاري شد!

و وقتيميخواستواسه هميشه از پيش پسر بره، پسر بازوي دختر رو گرفت و گفت:

تو قشنگنیستي بلكه زيبايي من نميخوامكه تا ابد با تو باشم ، بلكه من نيازم كه تا ابد با تو باشم

اگهتوبري من دیگه يه لحظه هم زنده نميمونم كه گريه كنم

/ 0 نظر / 5 بازدید