vaduren.gif فروردين ماه : اگر در جمع متولدين اين ماه ورزشکار و هنرمند ديده نشود از جمله آدمهايي هستند که مرتب در حال جنگ و جدل و پس زدن رقبا هستند و باصطلاح ميکوشند تا به حق خود برسند و بر صدر بنشينند . در زمينه مسائل احساسي و عاطفي يک نوع يکدندگي و لجاجت در ميان 50 درصدشان موج ميزند و با اين عادت گاه کدورت و دشمني موقت اطرافيان را هم برمي انگيزد ولي در پايان به نقطه روشن و مثبت ميرسند . شنبه زيبايي را در پيش داريد punkt.gif

oxe.gif ارديبهشت ماه : در مجموع استقامت و پايداری متولدين اين ماه هميشه زبانزد بوده و بايد به آنها حق داد که گاه عقيده و مرام و حقانيت خود بايستند . جوان ترهای اين ماه را بيشتر مجردين تشکيل ميدهند و يا آنها که بدلايلي زندگي بلاتکليفي دارند ف چراکه روحيه در خانه نشستن و يا انزواطلبي و در زندگي ساده و آرام غرق شدن با روحيه آنها هماهنگ نيست . بزودی با رسيدن يک گروه تازه ، تحولات جديدی در زندگي و کار متولدين ارديبهش رخ ميدهد . دوشنبه خبر خوشحال کننده ای به شما ميرسد punkt.gif

tvillingarna.gif خرداد ماه : در زمينه کاری و شغلي برای 70 درصد از متولدين اين ماه موفقيت های خوبي پيش ميايد ، عده ای که شغل خود را بعللي از دست داده اند امکان يافتن کار تازه بهتری را مي يابند ، برای گروهي زمان برای آغاز يک کار مستقل پيش آمده است . مجرد های اين ماه بايد به فکر آينده خود باشند . گروهي که بدلايلي سرگرم مسائل نه چندان مهم هستند punkt.gif

kraftan.gif تير ماه : همکاری و شراکت با متولدين اين ماه هميشه توام با آرامش بوده مگر اينکه به آنها نارو زده شود و يا بقولي خيانت در اين همکاری و شراکت پيش آيد . اغلب پا به سن گذاشته های اين ماه افسوس سالهايي را ميخورند که بخاطر مسائلي آسان از دست رفته است ، در حاليکه در واقع آنها از سالهای خوب و خوش خود بهره کافي برده و هنوز فرصت استفاده از لحظات خوش خود را دارند . تصميم به يک نقل و انتقال بزرگ فکر خيلي از اين عده را پوشانده که بايد با احتياط باشد . پنجشنبه ی خوبي در پيش است punkt.gif

lejonet.gif مرداد ماه : عشق و مسائل عاطفي برای 70 درصد از متولدين اين ماه سازنده و سبب ساز خوشبختي است ولي برای گروهي از جمله 40 درصد از مجردها ، دردسرآفرين و زندگي برانداز شده است . خانمهای متولدين اين ماه اغلب اسرار خود را با آدمهائي در ميان ميگذارند که چون حربه عليه شان بکار ميرود . بزودی به يک مسافرت کوتاه خواهيد رفت punkt.gif

jungfrun.gif شهريور ماه : يک برخورد کوچک در ميان جمعي از متولدين اين ماه سوءتفاهم و کدورت ايجاد کرده و آنها را به مسيری کشيده که شايد سبب قطع روابط صميمانه عده ای بشود . مسافرت برای بعضي متولدين اين ماه يک ضرورت حتي اگر دوسه روزه باشد ، چرا که اعصاب خسته آنها نياز به چنين استراحتي دارد . در محيط کار ميان متولدين اين ماه و همکاران اختلاف نظرهايي پيش ميآيد که بايد با حوصله حل شود ، چرا که محبوبيت آنها بايد پايدار بماند punkt.gif

vagen.gif مهر ماه : ورزشکاران متولد مهرماه بايد مراقب سلامت خود باشند بدين معني که اگر هرگونه ناراحتي در زمينه استخوانهای خود دارند بايد خيلي زود معالجه کنند . بگومگو و بحث و جدل در بعضي از خانواده های متولد اين ماه بروز کرده که بايد باسياست و گذشت در رفع آن کوشش شود چرا که ادامه آن سبب ميشود خيلي از پيوندهای ديرين ازهم بپاشند . در اين ضمن معدودی در زندگي زناشوئي خود به بن بست کامل رسيده اند که بهتر است حداقل مدتي از هم دور بمانند . از معامله در اين هفته پرهيز کنيد punkt.gif

skorpionen.gif آبان ماه : آن دسته از جوانان که تا امروز متکي به ديگران زندگي کرده اند بايد با يک اقدام انقلاني ، به فکر يک مسير مستقل و تکيه به خلاقيت و قدرت خود داشته باشند . نامزدی در ميان متولدين اين ماه بسيار زياد خواهد بود ، درضمن بعضي از نامزديها نيز بهم خورده و در پايان نتيجه اش مثبت خواهد بود . گروهي از متولدين اين ماه که مرتب قر ميزنند و از همه چيز و همه کس ايراد ميگيرند بايد در رفتار و کردار خود تجديد نظر سريع بعمل آورند چرا که تقريبا" همه دوستان و آشنايان از دوروبرشان کنار ميروند punkt.gif

skytten.gif آذر ماه : برای معدودی از متاهلين با وجود عشق شديد به بچه ، بن بست عقيم بودن پيش آمده که برخلاف تصورشان شانس بسياری برای اين مسئله وجود دارد و نبايد بکلي نااميد شوند . خيلي از مجردها بعد از اختلاف نظر با خانواده تصميم به زندگي مستقل گرفته اند که بايد اين اقدام با حسابگری و دور اندايشي عمل شود چرا که ممکن است از هر دو طرف باناکامي و شکست روبرو بشوند . ازدواج های مصلحتي و تحت فشار سبب رويدادهائي شده که 20 درصد از متولدين اين ماه را اينروزها پکر ساخته است punkt.gif

stenbocken.gif دی ماه : آن دسته از متولدين اين ماه که برای نقشه های قديمي و طرح های از پيش آماده شده خود هنوز ايستادگي ميکنند آرزوی موفقيت داريم چون بالاخره هفتاد درصد به آنها دست مي يابند . خانمهای متولد اين ماه که بسيار احساساتي ، وفادار و در عين حال تودار هستند ، همه عمر را بااحساس زندگي ميکنند و اصولا" نفس را با ياد عشق و عاطفه ميکشند . همين روحيه سبب شده ، اغلب شان تا پايان عمر در هاله ای از عشق قرار داشته باشند . سه شنبه ی خوبي در پيش داريد punkt.gif

vattumannen.gif بهمن ماه : به متولدين اين ماه توصيه ميشود گناه و اشتباه اطرافيان را بزرگ نکنند و تا حد امکان به آنها فرصت جبران بدهند تا باصطلاح به صورت يک مسئله حاد در نيايد . خانمهای متولد اين ماه بايد تا قدرت دارند شادی و اميد را به زندگي خود راه بدهند و اجازه ندهند پاس و افسردگي و نااميدی از در و ديوارها خود را به درون زندگي آنها بکشند . آن دسته از متولدين اين ماه که دچار لغزشي شده اند بايد با پذيرش آن زندگي خود را به پيش ببرند punkt.gif

fiskarna.gif اسفند ماه : به متاهلين اين ماه توصيه ميشود برای حفظ زندگي زناشوئي خود ، دست به يک سلسله اقدامات عاطفي بزنند . هديه ای بخرند ، به سفری کوتاه بروند ، کلامي شيرين به زبان آورند ، از انتقاد و سرزنش دست بکشند و فضای خانه را به فضائي پرمهر مبدل سازند . برای 60 درصد از متولدين اين ماه پيام ، تلفن و يا نامه ای در راه است که در تحول زندگيشان نقش بسيار مهمي خواهد داشت . به اکثر متولدين اين ماه توصيه ميشود برای هماهنگي سلامت جسم و روح خود حتما" به پزشک مراجعه کنند punkt.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید