اصول شادي بخش

 

* شادي خود را به هيچ چيز و هيچ کس وابسته نکن تا هميشه از آن برخوردار باشي.

* انتظار نداشته باش ، هميشه آن چه در اطرافت اتفاق مي افتد مطابق ميل و خواسته ات باشد .

* هنگام عصبانيت هيچ تصميمي نگير.

* از سختي ها و مشکلات زندگي استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده .

* اجازه نده اتفاقات ناخوشايند روحيه ات را خراب کند .

* با بحث هاي بي نتيجه انرژي خود را هدر نده .

* با خود مهربان باش تا بذرافشان محبت و مهرباني باشي .

* زندگي خود را هدفمند کن و براي رسيدن به اهدافت تلاش كن .

* چيزهايي را که دوست داري به ديگران ببخش.

* قلبت را از نفرت خالي کن تا خوشبختي در آن لانه کند .

* با ديگران طوري رفتار کن که دوست داري با خودت رفتار شود .

* به هيچ کس اميد نداشته باش جز به ذات يگانه خودش .

* براي اينکه شاد باشي ، ابتدا ياد بگير شادي آفرين باشي .

* به ديگران کمک کن آنچه را مي خواهند به دست آورند تا رضايت آنها ، شادي واقعي را نثارت کند .

* هرگز خودت را با ديگران مقايسه نکن ، چرا که تو چيزهايي داري که ديگران در حسرت آن وقت مي گذرانند .

* و بالاخره اينکه ؛ انعطاف پذير باش ، نيايش و کرنش معنوي انجام بده و زياد ببخش تا شادي را از عمق وجودت احساس کنی .

/ 1 نظر / 4 بازدید
Nightimgale

سلام. بابا يواش يواش بنويس وقت کنيم سر بزنيم . راستی... ! چقدر می دی به محمديان آدرس وبلاگتون رو ندم ؟ ...