فال هفته (۱۸ تير)                                                      
vaduren.gif فرودين ماه : برای قانع نمودن ديگران در رابطه با هدفها و نقشه هائي که برای آينده داريد ، گرفتار مشکلات زيادی خواهيد گشت . کسي در اطراف شما وجود دارد ، همکلاسي ، همکار و يا قوم و خويشي که با شما زندگي ميکند ، دوست ندارد که شادی شما را ببيند و بهمين دليل نيز هر کلامي از دهانتان بيرون بيايد ، به هر اقدامي که دست بزنيد ، مورد انتقاد او قرار خواهيد گرفت . سعي کنيد نگذاريد اين مسائل نااميدتان سازند punkt.gif
oxe.gif ارديبهشت ماه : در دوره شناختن خود ، شخصيت واقعي و نوع تفکرتان ميباشيد . اين روش بسيار خوبي است و نشانه ای از بالغ شدن ، ولي سعي کنيد در اين مورد مثل شخص ثالثي بدون تعصب قضاوت نمائيد . اگر قصد داشتيد که شغل خانگي آغار نمائيد بدانيد که در بهترين دوره در اين رابطه قرار داريد . پيشنهاد شراکت و همکاری کساني که دوستتان دارند را رد نکنيد . خبر کسالت عزيزی نگرانتان خواهد نمود . در روابط عشقي و زناشوئي آسايش بيشتری پيدا خواهيد نمود punkt.gif
tvillingarna.gif خرداد ماه : احساس ميکنيد آنچنان که حقتان است در رشته تحصيلي و يا شغلي و حتي روابط احساسي و پيشرفت چشم گيری نميکنيد . شايد احتياج داريد که رشته تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد . ولي در رابطه با زندگي احساسي ، سعي کنيد وقت بيشتری را برای بررسي موقعيت عشقي صرف نماييد . عجولانه در ادامه و يا قطع آن تصميم نگيريد . ازدواج برای اغلب مجردين وجود دارد .
kraftan.gif تير ماه : توانائي و استعدادهای شما مورد پرسش قرار خواهد گرفت . ممکن است اين موضوع برايتان خوشايند نباشد ولي باعث خواهد شد که ارزش خودتان را برای هميشه به ديگران ثابت کنيد . ورزش ممکن است يکي از تفريحات مورد علاقه شما باشد ولي در اين دوره بهتر است از برداشتن و استفاده از وسائل بسيار سنگين پرهيز کنيد . فرصت مسافرتهای تفريحي را ار دست ندهيد . در زندگي عشقي با همه پستي و بلندی ، رضايت را تجربه خواهيد نمود . بخودتان بيشتر برسيد و سعي کنيد در ظاهر خود تغييراتي بوجود بياوريد . سفرهای مهم تان را به دوره های بعد بياندازيد punkt.gif
lejonet.gif مرداد ماه : بار ديگر آرامش خود را بدست آورده و ميتوانيد قضاوت صحيح نموده و در تصميم گيريهايتان از قلب و منطق ، يکسان استفاده ميکنيد . همين باعث ميشود که در عشق بتوانيد روزهای شادی را داشته و در زندگي زناشوئي هماهنگي مطلق با همسر را تجربه نمائيد بشرطي که به افراد ديگر خانواده ، بخصوص خانواده خودتان اجازه دخالت در زندگي خصوصي و زناشوئيتان را ندهيد . خواهيد توانست با همکاران تبادل نظر نموده و مسئوليتهای را زودتر به پايان برسانيد . بسياری از شماها علاقمند به فعاليتهائي خواهيد گشت که رابطه مستقيم به بچه ها و تعليم و تربيت آنها دارد . نامه های شادی دريافت خواهيد نمود punkt.gif
jungfrun.gif شهريور ماه : عشق ميتواند برايتان بيشتر لذت بخش باشد بشرطي که خودخواهي و خودپرستي در روابط احساسي بکلي تخفيف يابد . در هر گرفتاری اين امکان نيز وجود دارد که شايد مقصر شما باشيد . اگر بتوانيد اين موضوع را در نظر بگيريد ، خواهيد توانست هفته را بدئن گرفتاری بزرگ عشقي و زناشوئي به پايان برسانيد . از نظر مالي تا هنگامي که از رفع کامل گرفتاريهای مالي مطمئن نشده ايد ، دست به ولخرجي نزنيد . از سرمايه گذاريها و ريسکهای مالي که نتيجه شان برايتان مبهم است ، خودداری نمائيد . با ديدار دوستان دوران کودکي خوشحاليتان فوق العاده خواهد بود . اگر نميخواهيد از شما بدگويي نشود ، پشت سر ديگران بدگوئي نکنيد punkt.gif
vagen.gif مهر ماه : تلاش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای رسيدن به مقام و منزلت ايده آل ، بهر حال قابل تقدير است ولي نبايد به مسير جاه طلبي افراطي برسد ، چرا که تلاش برای رسيدن به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اينصورت ويرانگر شخصيت سازنده انسانها . ازداواج عجولانه ای که اينروزها برای معدودی پيش آمده بايد به مسير عاقلانه تری رهنمون گردد punkt.gif
skorpionen.gif آبان ماه : تلاش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای رسيدن به مقام و منزلت ايده آل ، بهر حال قابل تقدير است ولي نبايد به مسير جاه طلبي افراطي برسد ، چرا که تلاش برای رسيدن به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اينصورت ويرانگر شخصيت سازنده انسانها . ازداواج عجولانه ای که اينروزها برای معدودی پيش آمده بايد به مسير عاقلانه تری رهنمون گردد punkt.gif
skytten.gif آذر ماه : بعضي از متولدين اين ماه بدلايلي روابط شان با اطرافيان تا حدودی کدر و تيره شده است ، البته بايد ريشه اين تيره شدن ها را در بعضي آدمهای دو رو و دو بهم زن دانست ، آنهايي که معمولا" آتش بيار معرکه هستند و مرتب از اين برای اون و از اون برای اين خبر مياورند به تحريک و دسيسه مشغولند . خوشبختانه همت پاک و خيرخواه اکثر متولدين اين ماه سبب ميشود مشکلات خيلي ريشه دار نشود punkt.gif
stenbocken.gif دی ماه : در محيط کار و يا تحصيل به شايعات توجه نکنيد و به کار خود مشغول شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد، راه خود را برويد و منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را ب دست آوريد . روءسا و بزرگترهاي شما به فعاليتهاي شما با ديد کنجکاوانه ای مينگرند . روند معمول خود را ادامه دهيد چرا که تا کنون نتيجه مطلوبي گرفته ايد . سرمايه گذاری اقتصادی شما به سودآوری خواهد رسيد و بسيار خوشحال خواهيد شد . از سوالهای کنجکاوانه ای که در مورد ازدواج از شما مي پرسند، يکه نخوريد، بلکه زمينه را براي يک انتخاب مناسب فراهم کنيد punkt.gif
vattumannen.gif بهمن ماه : به ساده زيستي ادامه دهيد، يکي از مشخصه هاي شما همين است . به ظاهر خوب افراد بسنده نکنيد، بلکه در مورد آنها خوب تحقيق کنيد . راز خود را برای هر کسي بيان نکنيد . گفتگوهاي احساسي ممکن است جلوي تفکر منطقي تان را که تا کنون موفقيت شما را باعث شده بگيريد، بنابرين از چنين گفتکوهايي دوری جوييد . سفری خواهيد داشت که قسمتي از آن در آب طي خواهد شد punkt.gif
fiskarna.gif اسنفد ماه : شرايط فعلي خود را در محيط کار حفظ کنيد . تغيير و تحول در اين مقطع زماني براي شما مفيد نيست . با افراد خانواده بحث و جدل نکنيد چرا که ممکن است باعث دلخوری يکي از آنها شويد . کمي قرار و آرام داشته باشيد و در کارها عجله نکنيد تا به آرامش لازم دست يابيد نسبت به کسي که اشتباهات شما را برايتان بر مي شمارد نه تنها ناراحت نمي شويد بلکه به نتايج جالبي هم دست مي يابيد
 
/ 1 نظر / 15 بازدید
saba

سلام..ممنون که سر زديد....فالمو خوندم...خيلی درست بود ممنون.....به روز شدم....خوشحا می شم ببينمتون....