چیزی که هر زنی باید در مورد مردها بداند         

هر گاه مردی غر می زند ، معمولا معنایش این است که تقاضای همسرش رابطور جدی مد نظر  قرار داده  است . این همان مرحله تغییر است که اخیرا  انجام داده تا برروی هدفش تمرکز پیدا  کند.

مردها هنگامیکه به سوی هدفی جهت گیری کرده‌اند ، برایشان سخت است که تغییر جهت دهند . اگر این تغییر پیش بیاید ، معمولا آنها شروع به غر زدن می کنند.زنها بطور ذاتی از غرولندهای یک مرد سر در نمی آورد زیرا غر زدنهای خودشان دلایل  متفاوتی دارد . اگر مردی از زنی بخواهد کارئ را انجام دهد و او غر بزند اما به هر حال آنرا  انجام دهد، او عصبانی خواهد شد و برای مدتی  طولانی همانطور عصبانی  باقی خواهد ماند.

(( من در این زندگی مشترک خیلی بیشتر از خودم مایه می گذارم)) . این مفهوم غرولندهای یک  زن است. اما وقتی مردی غر بزند ، دارد فکر  می کند :  ((آیا واقعا باید  این کار را انجام دهم؟ آیا اینقدر اهمیت دارد؟ آیا با اهمیتر از کارهایی است  که قبلا انجام داده‌ام ؟ چه کاری باد انجام  دهم ؟ هی، ممکن است او از تو تشکرد و قدر دانی  کند . خوب باشد آن کار را انجام می دهم)).

سپاس اگر سطل زباله را خالی کرد و همسرش از او  قدر دانی نمود ، نا امیدی و دلسردیش خیلی زود از بین می رود . او واقعا حال بهتری پیدا  می کند  ، زیرا کاری برای خشنودی همسرش  انجام داده است. هنگامیکه مردی شروع به پیش بینی نماید که همسرش  قدر هر کار کوچکی که انجام می دهد را  می داند، در نهایت کمتر غر می زند . در مرحله بعد ، عملا به دنبال کارهای کوچکی می گردد تا  برای او انجام دهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید