فال هفته                           
vaduren.gif فرودين ماه : فکر آغاز برنامه و فعاليت جديد را به دوره های بعد واگذار نمائيد و در موقعيت بسيار خوب مالي و فکری قرار داريد . بهتر است انرژيتان را صرف خانه و بودن با عزيزان بکنيد و بر در آمدتان اضافه گشته و جبران همه عقب افتادگي های مالي گذشته خواهد گشت . آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق و ازدواج خواهد بود . ورود مسافريني از راه دور فوق العاده خوشحالتان خواهد نمود . در قبول پيشنهادهای شراکتي دقت بيشتری بکار گيريد punkt.gif

oxe.gif اديبهشت ماه : شايد اکنون احساس نموده باشيد که داريد به بن بست ميرسيد و نميتوانيد روی هيچکس حساب نمائيد . بنابراين بهترين دوره را داريد که تمام قيد و بندهای بيهوده را از دور خود جدا نموده و با تمرکز نمودن روی آنچه که واقعا ميتوانيد خوشحالتان سازد ، هدف و روش جديد زندگي را پيش گيريد . در زندگي زناشوئي و احساسي اگر منطقانه تصميمات خود را بگيريد ، خودتان را خوشبخت تر خواهيد يافت . در دوره فشارهای شديد مالي قرار داريد punkt.gif

tvillingarna.gif خرداد ماه : عشق هنگامي وجودتان را پر خواهد ساخت که درهای قلبتان را برويش باز سازيد . شکست در عشق گذشته را فاجعه بشمار نياوريد و بخود و کساني که دوستتان دارند اجازه دهيد که سعي در خوشبخت نمودنتان بنمايند . در روابط احساسيتان امکان دارند تغييراتي بسيار مثبت بوجود بيايد . پيشرفت مالي چشم گيری خواهيد نمود ولي مقدار مخارجتان نيز بالا خواهد رفت . ديگران نيز احتياج بکمک مالي خواهند داشت . به بچه ها توجه بيشتری نشان دهيد

kraftan.gif تير ماه : احساس ميکنيد که اعصابتان زير فشار زياد قرار گرفته است ، ممکن است اين موضوع دليل بخصوصي نداشته باشد ولي باعث درگيری زياد با کساني که دوست داريد ، خواهد گشت . اگر جزو مجردين عاشق هستيد ، بخاطر تعصب بيهوده به نيازهای خصوصي خودتان ، در روابط خود به بن بست خواهيد خورد . اگر متاهل هستيد بهتر است سرتان را با مسئوليتهای ديگر گرم نموده و کمتر با همسرتان برخورد نمائيد . اگر مجرد تنها هستيد ، حال و حوصله جستجوی عشق را نخواهيد داشت . در محيط فعاليت نيز مواظب باشيد که بيهود همکاران و همکلاسيها را از خود نرنجانيد . اگر ميتوانيد دو سه روزی را به مسافرت برويد punkt.gif

lejonet.gif مرداد ماه : اگر چه دوست داريد که زندگي خودتان را آنچنان که ميخواهيد کنترل نمائيد ولي در دوره ای هستيد که احتياج به تواضع بيشتر خواهيد داشت . قصد ديگران از راهنمائي و اظهار عقيده در مورد زندگي خصوصي شما ، علاقمند بودن آنها بشما ميباشد . سعي کنيد در اين دوره بيشتر با ديگران همکاری کنيد . شايد مجردين دنبال عشق نگردند punkt.gif

jungfrun.gif شهريور ماه : بعد از چند سال تلاش مداوم ، اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد داشت . وقت کافي برای مشغول شدن در انواع فعاليتهايي که از مدتها قبل در فکرتان بوده اند ، خواهيد داشت و خواهيد توانست وقت بيشتری را با دوستان به شب زنده داری بگذرانيد . شايد ميخواهيد برای مدتي با خود بوده و به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ، آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود . متاهلين نيز سعي کنيد در مقابل ناملايمات روابط زناشوئي صبوری و تحمل بيشتری نشان دهيد . در رابطه با پول تغييرات بسيار مثبتي و رضايت بخشي را تجربه خواهيد نمود punkt.gif

vagen.gif مهر ماه : گروهي از متولدين اين ماه خود را درگير وکيل و شکايت و اختلاف ساخته اند که مسلما" عاقبت آن هر چه باشد ، به دردسرها و اعصاب خورد شدن هايش نمي ارزد ، اصولا" بعضي اختلافات وقتي در اولين مراحل حل شود جای گسترش نمي يابد ولي وقتي ديگران هم در آن دخالت کنند و دامنه اش را وسعت دهند ، قابل کنترل نيست . برای جوانان ، امکان تحصيل بدست آوردن تخصص اينروزها زياد است ولي اگر شانش را از دست بدهند ديگر کمتر بدست مياورند .

skorpionen.gif آبان ماه : پدر و مادرها و بزرگترهای متولد اين ماه اغلب در شرايطي قرار دارند که در ماندن و رفتن دو دل هستند ، اين عده بدليل رويدادهای اخير زندگي شان برای يک سفر يا نقل و انتقال تازه در حال تصميم گيری هستند ولي در نهايت اين مسئله آنها را به يک بن بست فکری کشانده است . در هر حال بايد با دور انديشي تصميم بگيرند و به عواقب و عوارض آن فکر کنند . گروهي در کار خود دچار نوعي بلاتکليفي شده اند يعني هم پيشنهاد جالبي برايشان رسيده و هم در آن امتيازاتي دارند بهر حال بايد سريعا" تصميم بگيرند punkt.gif

skytten.gif آذر ماه : يادی از گذشته ها کردن ، دلبستگي به خاطرات شيرين است ولي نبايد همه افکار را به گذشته ربط داد و همه دلبستگي ها و خوشي ها را در همان گذشته فريز شده و ثابت نگه داشت . بزودی تحولات تازه اي در زندگي اين گونه افراد پيش مياد که خود بخود آنها را به آينده و رويدادهای خوش آن مي کشاند به آن دسته از متولدين اين ماه که اسرار مهمي را درباره اطرافيان خود در سينه دارند توصيه ميشود خدای نکرده در جهت منفي و رسوايي بکار نگيرند چون هر اشتباهي در اين راه به قيمت زندگي شان تمام ميشود punkt.gif

stenbocken.gif دی ماه : وسوسه آلوده شدن در جر و بحثهای بيهوده با همکاران ، همکلاسيها و حتي افراد خانواده خواهيد گشت . سعي کنيد در قضاوت نمودن يکطرفه تصميم گيری ننماييد . شانس مسافرت بخاطر رشته فعاليتتان وجود دارد که ميتواند نقش بسيار مثبتي را در آرام نمودن اعصابتان بازی کند ولي متاهلين روزی نخواهد بود که بخاطر بچه ها و مسائل مالي بيهوده سربسر هم نگذاريد . دوره مثبتي برای گرفتن وام و قرض نميباشد punkt.gif

vattumannen.gif بهمن ماه : سعي ميکنيد مشکلات و سوءتفاهماتي را که بين شما و همسر و يا محبوبتان وجود داشته است ، بکلي رفع نمائيد و بهمين دليل نيز احتياج داريد که وقت بيشتری را با او صرف نمائيد . اما اگر جزو مجردين هستيد ، عشق بطور غيرمنتظره ای وارد زندگيتان گشته و بهمين سرعت نيز بار ديگر تنهايتان خواهد گذاشت . موقعيت ماليتان نيز با شروع يک منبع جديد درآمد ، اگر چه جزئي ميتواند بشما اجازه نفس کشيدن را بدهد punkt.gif

fiskarna.gif اسفند ماه : در دوره متعجب شدن قرار داريد . خبرهائي که بطور غير منتظره خواهيد شنيد ، مژده هائي خواهند بود در رابطه با پول ، موفقيت در رشته فعاليت و قضايای ديرين و کهنه قانوني . آشنائي با جنس مخالف ميتواند تبديل به رابطه عشقي بسيار زيبائي باشد که در انتها به عروسي و تشکيل خانواده نيز بيانجامد . مسافرتي ناگهاني يا ورود مسافراني باعث خواهد شد که بعد از ساليان دراز عزيزانتان را بار ديگر ملاقات کنيد . گرفتاريهای جزئي را بي اهميت نشماريد.
 
/ 2 نظر / 17 بازدید
سليمه

سلام. روز بخير. اميدوارم بتونيم برای هم دوستان خوبی باشيم. در وبلاگم منتظرتون هستم. يا علی ...

Saeed

وبلاگ شما را ديدم بسيار زيبا بود. همیشه موفق باشید.