چند نکته آموزنده                       

 

 • عشق زمان را از ياد مي برد و زمان عشق را.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 • کسي را که دوستش داري آزادش بگذار، اگر قسمت تو باشد بر مي گردد ، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. 

 • اگر ميداني در اين جهان كسي هست كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير ميكند و صداي قلبت آبرويت را به تاراج ميبرد، مهم نيست كه او مال تو باشد، مهم اين است كه فقط باشد: زندگي كند، لذّت ببرد و نفس بكشد.
 • اگر ميداني در اين جهان كسي هست كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير ميكند و صداي قلبت آبرويت را به تاراج ميبرد، مهم نيست كه او مال تو باشد، مهم اين است كه فقط باشد: زندگي كند، لذّت ببرد و نفس بكشد.
 • هميشه دو آينه پيش رو داشته باش؛ در يكي عيب خود را بنگر و در ديگري محاسن مردم را.   

 • كارهاي مشكل مجموعه كارهاي آساني است كه بموقع انجام نشده است.  

 • خداوند پيشاپيش من گام بر ميدارد، تمام احتياجات و خواسته هاي من قبل از گفتن به نتيجه رسيده است 

 •  با تحقــــير ديگران، سستي و تزلزل خود را نشان ميدهيم، نيكي و مهرباني با ديگران  انعكاس پيروزي دروني است. 

 • كسي كه بر تخيل خود حاكم باشد بر همه چيز حاكم خواهد بود. رابرت تافرنزند  

 •  کار انـدکي کــه ادامه يابد از کار بسياري که از آن بــه ستــوه آيــي امـيـدوار کـنـنـده تـــر است.   

 • باورهاي قلبي ات ، تـعيين كننده شخصيت آتي تو هستند اگر بر مسـائـل حـقـير تمركز كـنـي حقـيـر خـواهـــي شد و اگـر بـر افـكـار متعالي تمركز كني افـتخـار نـصيبت خـواهد شد. 

 • اگر ميخواهي مشكلات خودت حل شوند، به دلهاي دردمند ديگران تسلي و آرامش بده 

 • كسي كه بجاي خشم و عصبانيت لبخند ميزند هميشه قدرتمندتر است 

 • تنها يك چيز و فقط يك چيز ميتواند همه چيز را عوض كند و آن انتخاب هدف و چسبيدن به آن است

گفتم كه از زندگي خستم
گفتي كه دل به تو بستم
گفتم اين حرفا دروغه
گفتي با تو زنده هستم
گفتي از دوريت مي‌ميرم، من به عشق تو اسيرم
گفتم از عشقت مي‌ترسم، نه اميد و دل شكستم
مي‌دونم وفا نكردم، به تو اعتنا نكردم
مي‌دونم دلت شكستست، از تموم دنيا خستست
يه روزي ميام پشيمون به سراغ تو و عشقم
مي‌بينم عشقي نمونده، زير خاكه هرچي داشتم

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهسا

جمله هات قشنگ بود . فقط کاش می نوشتی مال خودته يا کس ديگه