فال هفته                    

 فرودين ماه : برای پيشبرد اهدافتان بدون ترديد به مشورت نياز داريد . به ويژه اينکه يکي دو مشکل مالي کوچک در مسير راه شما وجود دارد که بزودی برطرف خواهد شد . پنجشنبه خبر خوشي از راه دور به شما ميرسد .
ارديبهشت ماه : سعي کنيد به عقايد ديگران احترام بگذاريد هر کس حق دارد نظر خود را ابراز نمايد شما بايد گذشت داشته باشيد . از نظر عاطفي هفته پرشوری در پيش داريد . چهارشنبه خوبي در راه است .
 خرداد ماه : حساسيت بيش از حد شما ، راه رسيدن به هدفهايتان را برايتان دشوار ميکند . ار توقعتان بکاهيد و با صبر و درايت مسائل را بررسي و حل کنيد . يک نامه بسيار مهم از راه دور به شما خواهد رسيد .
 تير ماه : ابرهای تيره به زودی از آسمان زندگي شما بيرون خواهد رفت و دوباره زندگي به شما لبخند خواهد زد . هفته ای شاد و پر از موفقيت در انتظارتان است . احتمال دارد اواخر هفته به سفر کوتاهي برويد .

 مرداد ماه : عشق و دلدادگي خوبست امّا نه تا حدی که به شغل و آبروی شما لطمه بزند . بايد يک برنامه منظم برای خودتان ترتيب بدهيد تا مشکلات مالي و خانوادگي شما حل شود .

 شهريور ماه : گاه به گاه دچار نوعي سردرگمي ميشويد که به نفع شما نيست . خستگي ، علت اصلي بروز اين دشواريها است ، يک استراحت کوتاه کمک بزرگي به شما خواهد بود . سه شنبه شيريني در راه داريد .

 مهر ماه : انجام تعهدات خود را به تعويق نيندازيد و در کارها کوتاهي نکنيد بگذاريد ديگران هم از امکاناتي که در اختيار شما ست بهره ای ببرند . ممکن است برای حل يک مشکل بزرگ خانوادگي به داوری بنشينيد . دوشنبه خوبي در راه داريد .

 آبان ماه : در هفته آينده خبر خوشي خواهيد شنيد که موجب خوشحالي شما خواهد شد ممکن است به سفری دور و دراز برويد . با احتياط در انجام کارهايتان عمل کنيد تا موفق شويد . يکشنبه آرام و دلپذيری خواهيد داشت .

 آذر ماه : اين طور بنظر مي آيد که در درگيرهای چند روز اخير ، پيروزی با شما بوده است . برای بهره وری هر چه بيشتر از اين موفقيت ، برنامه های مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد . جمعه دلنشيني در راه داريد .

دي ماه: اگر احساس ميکنيد که بايد تغييری در زندگي تان بدهيد ، تامل نکنيد . فرصت خوبي است برای نشان دادن قابليت و استواری شما . سه شنبه ای آرام و خوب در راه داريد ، مواظب سلامت خود باشيد و به خانواده خود بيشتر توجه کنيد .

 بهمن ماه : از اظهار نظرهای خود هراسي نداشته باشيد و آنچه را که مي پنداريد درست است ، بي پرده با دوست نزديکتان در ميان بگذاريد او به شما کمک خواهد کرد . اواخر هفته به يک ميهماني بزرگ دعوت خواهيد شد .

 اسفند ماه : همه ميدانند که دنبال اين هستيد تا تغييری در زندگي خود ايجاد کنيد ولي بهتر است پيش از آغاز هر کاری ، اطراف و جوانب آن را بدقت بررسي کنيد . يکشنبه ای خوشحال کننده در راه داريد .
 

/ 0 نظر / 4 بازدید