به هم كه مي رسيم سه نفريم

 من و تو و بوسه

 از هم كه جدا مي شويم چهار نفريم

 تووتنهايي ، من و عذاب

تو كيستي كه اينچنين مرا دچار كرده اي

 و قلب كوچك مرا اميدوار كرده اي

دلم براي ديدنت چه زود تنگ مي شود

  ولي براي رفتنت عجب شتاب كرده اي

مرا به آغوشي كه دوست دارم بازگردان

 دوستم بدار همانگونه كه پيش از اين داشتي

بار دگر مرا نوازش كن 

 و بياد آور هنگامی که در اعماق وجودم

 فقط تو را صدا مي زنم

 اما تو لحظه اي پاسخم را نمي دهي

/ 1 نظر / 16 بازدید
mojtaba

فدای سرت اگه من خيلی تنهام فدای سرت اگه گريونه چشمام فدای سرت اگه دلمو شكستی ميگن عاشق يكی ديگه هستي .....