از اول تا پانزدهم خرداد ماه بر شما چه خواهد گذشت ?


    
    

متولدين فروردين

    زندگي‌ يك‌ آونگ‌ است‌. نيمي‌ آه‌ و حسرت‌ ونيمي‌ تبسم‌ .يادتان‌ باشد نگراني‌ هرگز از غصه‌ فردانمي‌كاهد. مادامي‌ كه‌ عشق‌ را به‌ ديگران‌ نبخشاييدعشق‌ نيست‌. دوست‌ عزيز سپاسگزاري‌ را ازخداوند با اعمال‌ نشان‌ دهيد نه‌ فقط با كلمات‌. درجايي‌ خواندم‌ هر اندوهي‌ آزمايشي‌ از جانب‌خداست‌. شما فقط از آنچه‌ داريد مي‌توانيد ايثاركنيد قانع‌ باشيد دنيا مثل‌ آب‌ شور درياست‌ هر چه‌بخوريد تشنه‌تر مي‌شويد. ثروت‌، زيور خانه‌ است‌ وتقوا زيور آدمي‌ مي‌باشد. تلاش‌ كنيد مسائل‌زندگيتان‌ از كارهايتان‌ جدا باشد تا از سردرگمي‌در امان‌ باشيد به‌ اميد خدا تندرستي‌ حاصل‌ است‌و در اواخر هفته‌ يك‌ پيغام‌ عالي‌ دريافت‌ مي‌كنيدكه‌ شما را شگفت‌ زده‌ مي‌كند. در اين‌ بهار تازه‌اقدامات‌ يك‌ دوست‌ شما را شگفت‌زده‌ خواهدكرد. هماي‌ سعادت‌ افسانه‌ نيست‌ حتما بر شانه‌ شماخواهد نشست‌. شرايط براي‌ انجام‌ هر كاري‌شديدا فراهم‌ است‌. با كساني‌ مشورت‌ كنيد كه‌ ازشما تجربه‌هاي‌ بيشتري‌ دارند گذشته‌، استادبي‌رياي‌ زندگي‌ و آينده‌، اميداست‌.
    

متولدين ارديبهشت

    همواره‌ به‌ پيش‌ رويتان‌ نظر كنيد ناخوشايندهارا به‌ گذشته‌ وا گذاريد خطاهاي‌ رفته‌ را جبران‌كنيد. بازي‌ ايام‌ شما را غافل‌ نكند و نفريبد. مهارزندگيتان‌ را در دست‌ بگيريد كه‌ هيچكس‌ ديگري‌را ياراي‌ مهار آن‌ نمي‌باشد. براي‌ خبرهاي‌ تازه‌در زندگي‌ جا باز كنيد. از نظر روحي‌ خودتان‌ راتقويت‌ كنيد. حس‌ حسادت‌ را در وجودتان‌ برانيد.يك‌ شانس‌ عالي‌ درب‌ خانه‌ شما را مي‌كوبد از گناه‌دور باشيد. گروه‌ را به‌ راه‌ آوريد از نظر كاري‌رونقي‌ بسيار محسوس‌ زندگي‌ شما را در بر مي‌گيردفاصله‌ خودتان‌ را با ديگران‌ كمتر كنيد. تا حدامكان‌ خشم‌ خود را مهار كنيد. نعمت‌هاي‌ خداوندحلالتان‌ باشد به‌ نظر مي‌آيد در درونتان‌ غوغايي‌است‌. تمامي‌ تلاش‌ هايتان‌ بجا و عاليست‌، اما اينكه‌چرا ثمره‌ تلاش‌ هايتان‌ را لمس‌ نمي‌كنيد برايش‌جوابي‌ ندارم‌ اميدتان‌ رحمت‌ خداوند باشد.ناشكري‌ها را كناري بگذاريد و هميشه‌ ايام‌موهبت‌هاي‌ زندگي‌ را در نظر داشته‌ باشيد بدبيني‌را از خودتان‌ برانيد. سينه‌ را از صفا باور كنيد تا به‌راستي‌ بتوان‌ گفت‌ آنچه‌ برلبان‌ شما مي‌درخشدلبخند است‌. 
    

    متولدين خرداد

    سعي‌ كنيد مسائل‌ زندگي‌ و كاري‌ خود را ازيكديگر جدا كنيد تا دچار سردرگمي‌ نشويد. به‌اميد خدا تندرستي‌ حاصل‌ است‌ و در اواخر هفته‌يك‌ پيغام‌ از يك‌ دوست‌ صميمي‌ دريافت‌مي‌داريد. بهترين‌ ايام‌ را در هفته‌ آتي‌ خواهيدداشت‌. به‌ اميد خدا نظريات‌ و خواسته‌هاي‌ شما به‌راحتي‌ پذيرفته‌ مي‌گردد. در اواخر ماه‌ يك‌ پيغام‌يا يك‌ ديدار غير منتظره‌ شما را به‌ وجد مي‌آورد.وقت‌هايي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ نمي‌توانيم‌ هم‌ ركاب‌حوادث‌ زندگيمان‌ تاخت‌ كنيم‌. اعتمادمان‌ را به‌آساني‌ از كف‌ مي‌دهيم‌ سرگردان‌ مي‌شويم‌ و باراحساسي‌ نوميدوار را به‌ دوش‌ مي‌كشيم‌. براي‌همگام‌ شدن‌ با زندگي‌ بايد روش‌هاي‌ ديگري‌ را به‌كار گيريم‌ راهي‌ كه‌ توانمان‌ بخشد تا زندگي‌ راسرشارتر كنيم‌ به‌ كام‌ خودمان‌. همواره‌ بياموزيم‌ كه‌براي‌ امروز زندگي‌ مي‌كنيم‌. كمربندها را ببنديدزندگي‌ را دوست‌ داشته‌ باشيد آنكه‌ فاتح‌ و پيروزاست‌ واژه‌ صبر را مي‌شناسند. بياموزيم‌ كه‌ براي‌امروز زندگي‌ كنيم‌ حال‌ را بي‌ حسرت‌ ديروز وبي‌انديشه‌ خود به‌ شتاب‌ در پي‌ خوشبختي‌ متازيد.زندگاني‌ كن‌ چنان‌ كه‌ بايد تا كه‌ خوشبختي‌ پاداش‌تو باشد.
    تولدتان‌ مبارك‌ 
    
 
    متولدين تير

    مي‌گويند زندگي‌ آشتي‌ شاپرك‌هاست‌. زندگي‌تسبيح‌ است‌ همه‌ تسبيح‌ خداوند بزرگ‌. آنگاه‌ كه‌عاشق‌ باشيد گفتني‌ آسان‌تراست‌، شنيدن‌ آسان‌تراست‌ كاركردن‌ به‌ همين‌ شكل‌ و در كل‌ زندگي‌زيباتر. يك‌ بيت‌ شعر مي‌تواند شما را زيرو رو كند.جهان‌ غم‌ نيرزد به‌ شادي‌ گراني‌، نه‌ از بهر غم‌كرده‌اند اين‌ سراي‌. حتما بسيار خوش‌ خط اين‌ رابنويسيد و در تيرس‌ نگاهتان‌ قرار دهيد لحظات‌ ازآن‌ من‌ و توست‌ چرا به‌ غم‌ بفروشم‌. زندگي‌درنگي‌ است‌ كوتاه‌ «چون‌ فرود شتابان‌ خورده‌ تاخاك‌» تصميم‌ داريد جور ديگري‌ شويد بفرماييداحتمال‌ آن‌ مجاني‌ است‌ و تجربه‌اي‌ براي‌ شما.هيچگاه‌ مغرور نشويد همواره‌ تواضع‌ و فروتني‌محور عمل‌ شما باشد. از تاريكي‌ها به‌ روشنايي‌هاسفر داريد. سال‌هاي‌ سال‌ صورتتان‌ را با سيلي‌سرخ‌ كرده‌ايد اينك‌ زمان‌، زمان‌ شما خواهد بود.دگرگوني‌هاي‌ مثبتي‌ داريد. با مسائلي كه‌ كمي‌حساس‌ شده‌ايد خيلي‌ روي‌ آن‌ مانور ندهيد.هميشه‌ معجزه‌ عشق‌ را در كار كردهاي‌ خود به‌ كارببنديد كه‌ آن‌ زمان‌ معجزه‌ عشق‌ را در خواهيديافت‌.
    
 

    متولدين مرداد

    با خودتان‌ بي‌ رو دربايستي‌ باشيد. شايد تعجب‌كنيد كه‌ اين‌ سخن‌ را گفتم‌. دوست‌ داشتن‌ و تاثيرخود را آغاز كنيد. تمام‌ گذشته‌ را رها و نسبت‌ به‌آينده‌ پر توان‌ عمل‌ كنيد. دوست‌ عزيز اگر برخي‌افراد بي‌ منطق‌ و خود محورند شما همواره‌ آنها راببخشيد خوبي‌هاي‌ امروز شما ممكن‌ است‌ فردافراموش‌ شود. همواره‌ خوب‌ باشيد سهم‌ واقعي‌ مااز زندگي‌ عشق‌ است‌. عشق‌ به‌ حضرت‌ حق‌، عشق‌به‌ ملكوت‌ و عرش‌، احساس‌ زيبايي‌ كه‌ به‌ تومي‌گويد به‌ هر طرف‌ كه‌ نگاه‌ كنيد او را خواهيديافت‌ و بدنيست‌ بدانيد كه‌ تثبيت‌ عشق‌ حتي‌ درعمق‌ دل‌ آرامش‌ و سكوني‌ دارد كه‌ معنويت‌ حق‌به‌ ما مي‌دهد. زندگي‌ يك‌ صبح‌ بهاري‌ است‌ اگردولتي‌ داشته‌ باشيد كه‌ با او راه‌ برويد و حرف‌ بزنيدبه‌ جانبش‌ روي‌ كنيد. زندگي‌ يك‌ صبح‌ دل‌انگيزبهاري‌ است‌ اگر دولتي‌ داشته‌ باشيد تا كمي‌ آفتاب‌را با او قسمت‌ كنيد كه‌ تو را ياري‌ دهد. فكر مي‌كنم‌خيلي‌ رويايي‌ با شما صحبت‌ كردم‌ فقط خواستم‌بگويم‌ زندگي‌ شيرين‌ است‌ مزه‌ مزه‌ كنيد بعداقورتش‌ دهيد. از بهلول‌ پرسيدند سعادت‌ درچيست‌، گفت‌: گاهي‌ در كتاب‌ها و زماني‌ درانديشه‌ها. 
    
 
    متولدين شهريور

    تصميم‌ داريد خودتان‌ را از تنهايي‌ برهانيدبسيار فكر خوبي‌ است‌ و به‌ زودي‌ دگرگوني‌ مثبتي‌در زندگيتان‌ اتفاق‌ مي‌افتد شايد خبري‌ شبيه‌ارتقاي‌ شغلي‌ و خبرهايي‌ از اين‌ دست‌. آدمي‌هستيد كه‌ از راهنمايي‌هاي‌ بزرگترها استفاده‌مي‌كنيد. به‌ نظر مي‌آيد سال‌ها صورت‌ خود را باسيلي‌ سرخ‌ نگه‌ داشته‌ايد، اما به‌ زودي‌ شاهددگرگوني‌ مثبتي‌ در زندگي‌ خواهيد بود بزودي‌زود از تاريكي‌ها به‌ روشنايي‌هاي‌ زندگي‌مي‌رسيد اگر به‌ خودتان‌ اعتماد داشته‌ باشيدمسئوليت‌هايي‌ به‌ شما واگذار مي‌شود كه‌ به‌آرزوهايتان‌ خواهيد رسيد مبادا كه‌ مغرور گرديد.در هر شرايطي‌ تواضع‌ و فروتني‌ را در نظر داشته‌باشيد و هشياري‌تان‌ را حفظ كنيد بي‌ جهت‌ نسبت‌به‌ امري‌ احساس‌ نگراني‌ مي‌كنيد با خاطر آسوده‌حركت‌ كنيد. در پي‌ سودهاي‌ كلان‌ نباشيد هيچ‌ جاگنج‌ بادآورده‌ وجود ندارد كه‌ شما ناگهان‌ بدان‌دست‌ يابيد. تمامي‌ كارهايتان‌ به‌ نحو مطلوب‌ پيش‌مي‌رود. موضوعاتي‌ ذهن‌ شما را به‌ خود مشغول‌كرده‌ است‌. به‌ خاطر آينده‌ نگران‌ نباشيد.
    
    
      متولدين مهر

    درهاي‌ زندگي‌ براي‌ باز و بسته‌ شدن‌ است‌.زماني‌ كه‌ درهاي‌ شادي‌ به‌ روي‌ ما بسته‌ شد درديگري‌ باز مي‌شود، اما بيشتر وقت‌ها آنقدر به‌ دربسته‌ نگاه‌ مي‌كنيم‌ كه‌ در باز را نمي‌بينيم‌ حقيقت‌ديگر آنكه‌ تا وقتي‌ چيزي‌ را از دست‌ ندهيم‌ قدرآن‌ را نمي‌دانيم‌ اين‌ نيز حقيقت‌ دارد.
    لحظات‌ زندگي‌ را در افسوس‌ گذشته‌ نابودمكنيد. در انديشه‌ امروز و فردا باش‌. به‌ اشتباهات‌گذشته‌ پيله‌ نورزيد و از آنها پند بگيريد. خوبي‌ وبدي‌ مي‌گذرند خوشا به‌ سعادت‌ انسان‌هايي‌ كه‌ درزندگي‌شان‌ هميشه‌ راه‌ درست‌ را بر مي‌گزينند تاهم‌ براي‌ خود و خانواده‌ هم‌ براي‌ جامعه‌اي‌ كه‌خدمتگزار آنند مفيد باشند درود بر شما كه‌ راه‌خوب‌ و پسنديده‌ را در زندگي‌ انتخاب‌ كرده‌ايد.هيچ‌گاه‌ متكلم‌ وحده‌ نباشيد به‌ ديگران‌ هم‌ اجازه‌سخن‌ گفتن‌ بدهيد و شنونده‌ خوبي‌ براي‌صحبت‌هاي‌ آنان‌ باشيد تمامي‌ درها به‌ رويتان‌ بازاست‌ ستاره‌ بخت‌ شما مي‌درخشد منتظر يك‌حادثه‌ عاطفي‌ باشيد. شما با گوش‌ كردن‌صحبت‌هاي‌ ديگران‌ احترام‌ قلبي‌ خود را نشان‌مي‌دهيد بهار زندگي‌تان‌ را قدر دانسته‌ چرا كه‌مي‌توانيد يكي‌ از خوشبخت‌ترين‌ انسان‌ها باشيدبه‌ اميد خدا. دست‌ خداوند همراهتان‌. 
    
  
    متولدين آبان

    با خود مهربان‌ باشيد. دوست‌ داشتن‌ و تاثيرخود را آغاز كنيد. آنچه‌ به‌ گذشته‌ مربوط است‌،گذشته‌ و تمام‌ شده‌ است‌. اكنون‌ زمان‌ آن‌ است‌ كه‌با خود چنان‌ رفتار كنيد كه‌ دوست‌ داريد باشما آن‌گونه‌ رفتار شود. خود را به‌ درستي‌ ارزشمنددانستن‌ درهاي‌ بسياري‌ را مي‌گشايد. هميشه‌ من‌مشتاق‌ دگرگوني‌ هستم‌ اين‌ را باصداي‌ بلند اداكنيد. هنگامي‌ كه‌ دگرگوني‌ها به‌ زندگيتان‌ واردشود آنها را بپذيريد آگاه‌ باشيد آن‌ دگرگوني‌اي‌كه‌ نمي‌ خواهيد بپذيريد دقيقا همان‌ است‌ كه‌ بيش‌از همه‌ به‌ آن‌ نياز داريد. لايه‌هاي‌ كهنه‌ را كناري‌بنهيد تا تفكري‌ تازه‌ جانشين‌ آن‌ شود. آنچه‌ درزندگي‌ پيش‌ مي‌آيد مهم‌ نيست‌، واكنش‌ نسبت‌ به‌آن‌ ارزش‌ دارد به‌ گوشه‌ گوشه‌ زندگي‌تان‌ عشق‌بورزيد. پيشنهادات‌ تازه‌اي‌ به‌ شما داده‌ مي‌شودكه‌ در گزينش‌ آن‌ كمي‌ ترديد داريد. مهارت‌ واستادي‌ شما براي‌ خيلي‌ها خيره‌ كننده‌ است‌. ازبي‌ عدالتي‌، كمي‌ دل‌ آزرده‌ايد. يك‌ ملاقات‌داريد كه‌ در شرايط كنوني‌ بسيار موقعيت‌ازرشمنديست‌. شايسته‌ نيست‌ كه‌ از اين‌ ميدان‌زندگي‌ بدر رويد. آرامش‌ مي‌يابيد صبحي‌فرخنده‌ داريد و فرداهاي‌ روشن‌تر و موفق‌تر.
    
 
    متولدين آذر

    نتيجه‌ زياده‌ روي‌ در خرج‌ اگر بيهوده‌ هم‌ نباشدخوشي‌ آن‌ زود گذراست‌ و نتيجه‌ ديگر آن‌تنگدستي‌ و پشيماني‌. شاعري‌ فرموده‌ است‌«قناعت‌ كن‌ ار نفس‌ بر اندكي‌» حركت‌ كردن‌ دريك‌ جهت‌ اشتباه‌، آدمي‌ را به‌ نابودي‌ مي‌كشاند.شرايط براي‌ انجام‌ هر كاري‌ شديدا فراهم‌ است‌ولي‌ آنچه‌ عقل‌ حكم‌ مي‌كند چيزي‌ ديگر است‌.احساس‌ مي‌كنيد در دريايي‌ طوفاني‌ و تاريك‌دست‌ و پا مي‌زنيد و حالت‌ غريق‌ را داريد. باكساني‌ مشورت‌ كنيد كه‌ از شما تجارب‌ بيشتري‌ دراين‌ زمينه‌ دارند حرف‌ امروز و فرداي‌ من‌ اميداست‌ بهار را صدا مي‌كنم‌ و آرام‌ به‌ او مي‌گويم‌خيلي‌ها تو را دوست‌ دارند. زندگي‌ تو را دوست‌دارد. لبخند خورشيد ارمغان‌ توست‌. پنجره‌دلهايتان‌ را باز كنيد به‌ بهار سلام‌ گوييد هر روزخود را تازه‌ كنيد باز هم‌ تازه‌تر. هزار بار گوش‌بدهيد، بيش‌ از يك‌ بار سخن‌ مي‌گوييد هر دمي‌ كه‌مي‌گذرد لختي‌ از عمر توست‌ و بي‌ بديل‌ است‌.يادتان‌ باشد با لاله‌ و ريحان‌ نفسي‌ تازه‌ كنيد و به‌تعارف‌ عشق‌ و دوستي‌ بنشينيد. فاتحان‌، واژه‌ صبررا مي‌شناسند و آنها مي‌دانند كه‌ ارزش‌ هر چيز به‌عمري‌ است‌ كه‌ در آن‌ صرف‌ مي‌كنيد. 
    
  

    متولدين دي

    خودتان‌ را از تمامي‌ گذشته‌ رها كنيد. از بندخواسته‌هاي‌ ديگران‌ هم‌ به‌ شكلي‌ ديگر. هيچ‌ كس‌براي‌ شما بيشتر از خودتان‌ نيست‌. بر محوريت‌احساس‌ خود زندگي‌ كنيد. اگر در همين‌ لحظه‌زندگي‌ را آغاز كنيد زندگيتان‌ را چنان‌ توانيدساخت‌ كه‌ در پندار مي‌داشتيد. از هراس‌ها درگذريد. قدر عمر را بدانيد گاهي‌ زمان‌ آنقدرخسيس‌ مي‌شود كه‌ نتوان‌ سلامي‌ را عليك‌ گويي‌قبل‌ از آنكه‌ لحظه‌هاي‌ زندگي‌، لحظه‌هاي‌ سبزرنگ‌ آن‌ رنگ‌ ببازند و خاكستر شوند بايد به‌ خودآييم‌ روزهايتان‌ را با عشق‌ آغاز كنيد. آرزومي‌كنيم‌ بهره‌ روزهاي‌ زندگي‌ شما با توكل‌ به‌خداوند مضاعف‌ شود. اگر عشق‌ و دوستي‌ را ازمنشور شعر زمان‌ بگذرانيم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ عشق‌ از9 عنصر اصلي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. بردباري‌،مهرباني‌، بخشش‌، فروتني‌ و... تا چشم‌ به‌ هم‌ زنيم‌بهار از دستمان‌ خواهد رفت‌ و فصل‌ پختگي‌ وكمال‌ طبيعت‌ خواهد رسيد. خدايا بهار را برهمگان‌ به‌ خير و شادي‌ بگردان‌. يادتان‌ باشدالتماس‌، شكوه‌ زندگي‌ را فرو مي‌ريزد و تمنا، بودن‌را بي‌رنگ‌ مي‌كند. هر چه‌ مي‌طلبيد از درگاه‌خداوند بخواهيد. 
    
 
    متولدين بهمن

    روح‌ ناآرام‌ و نگران‌ شماست‌ كه‌ برخي‌ ازمشكلات‌ و بيماري‌هاي‌ جسمي‌ را مي‌آفريند.براي‌ بيرون‌ آمدن‌ از اين‌ شرايط بحراني‌، شمااحتياج‌ به‌ يك‌ بازنگري‌ اساسي‌ در وضعيت‌ بحراني‌خود خواهيد داشت‌. حادثه‌اي‌ فوق‌ العاده‌برايتان‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ بسيار شادي‌آور است‌ سعي‌كنيد از اين‌ موفقيت‌ بتوانيد به‌ نحوي‌ مثبت‌ بهره‌برداري‌ نماييد. فرصت‌هاي‌ طلايي‌ در انتظارشماست‌ از آن‌ به‌ بهترين‌ شكل‌ استفاده‌ كنيد. تلاش‌كنيد موفقيت‌ را از طريق‌ كار و زحمت‌ به‌ دست‌آوريد كه‌ بسيار شيرين‌ خواهد بود. لحظاتي‌ تكرارناشدني‌ داريد بهتر اين‌ باشد كه‌ اين‌ شادي‌ را بادوستانتان‌ تقسيم‌ كنيد. بزرگي‌ گفته‌ است‌ هر كس‌ به‌كم‌ نسازد بسيار هم‌ او را بس‌ نخواهد بود. شكسپيرمي‌گويد: براي‌ دشمنانت‌ كوره‌ را آنقدر داغ‌مكنيد كه‌ گرمايش‌ تو را هم‌ بسوزاند. كمكي‌ به‌ تومي‌شود كه‌ شديدا احتياج‌ داشته‌اي‌ اين‌ كه‌ نشان‌مي‌دهد كه‌ دوستي‌ها چقدر ارزشمند است‌ به‌ويژه‌ در دوران‌ سختي‌ و احتياج‌ قدر دوستي‌ها رابايد هميشه‌ دانست‌. 
    
 

    متولدين اسفند

    بدبيني‌ زندگيتان‌ را تلخ‌ مي‌كند روزگار راجلوي‌ چشمانتان‌ سياه‌ مي‌سازد باهمه‌ با محبت‌رفتار كنيد كه‌ نتايج‌ مطلوب‌ آن‌ بلافاصله‌ به‌خودتان‌ باز گردانده‌ مي‌شود. يك‌ نعمت‌ خدادادتمامي‌ زندگي‌ شما را شجاعتر به‌ نحو بسيار خوبي‌تحت‌الشعاع‌ قرار مي‌دهد. براي‌ آشتي‌ پيشقدم‌شويد و يادتان‌ نرود شادتر و بزرگوارتر ودريادل‌تريد.
    به‌ گستاخي‌ دشمنان‌ صبورانه‌ و بزرگوارانه‌برخورد كنيد براي‌ آنچه‌ از دست‌ داده‌ايد ماتم‌نگيريد باز هم‌ به‌ دست‌ خواهيد آورد. مهارزندگيتان‌ را سفت‌ و محكم‌ دردست‌ گيريد و بپاخيزيد تا زندگيتان‌ را شادمانه‌ بسازيد. زندگي‌همواره‌ آسان‌ نيست‌، اما اين‌ زمان‌ محدود و اين‌كار دشوار مي‌تواند همان‌ باشد كه‌ تو مي‌خواهي‌و بيشتر از همه‌ شادمان‌ باشيد آينده‌ در انتظارشماست‌ از همه‌ گذشته‌ها خودتان‌ را رها كنيدآنگاه‌ فراتر از روياهاي‌ خويش‌ به‌ پرواز درخواهيد آمد. هماي‌ سعادت‌ افسانه‌ نيست‌ حتما برشانه‌ شما خواهد نشست‌ در اين‌ هفته‌ خبري‌ به‌ شماخواهد رسيد كه‌ شما را دچار دگرگوني‌ خواهدكرد و تفسير خاصي‌ در روحيه‌ شما ايجاد مي‌كند.

/ 1 نظر / 16 بازدید
طرفدار

وبلاگت رو ديدم خيلي باحال .....به ما هم سر بزنيد.