ده روش برای برطرف کردن کمروئی


كمرويى شرايط ناتوان کننده ای برای اغلب افراد پديد می آورد مانع از ايفای نقش در موقعيتهای اجتماعی و بيان دل مشغوليها و درخواست ازدواج از شخص مورد علاقه خود ميگردد . واقعيت اينست كه اغلب انسانها دقيقاّ از همان شخصيت دلخواه طرف مقابلشان برخوردارند ولی بدليل كمرويی و ترس، از بيان درخواست ازدواج طفره می روند و اغلب توسط معشوقه اشان مورد شکوه و شکايت قرار ميگيرند. اينگونه افراد فقط به ملاقات و قرارهای عاشقانه اکتفا کرده و گام بلندتری بر نمی دارند. اگر كمرويی شما را از رسيدن بفرد مورد علاقه تان باز ميدارد به مطالعه خود خود ادامه داده تا بياموزيد چگونه ميتوانيد بر آن چيره شويد

از شما شروع ميشود
هنگامى که کمرويی خود را که مستلزم پايداری و گذشت زمان است پشت سر گذاشتید خواهید دید چه اندازه زندگی شما دچار تحول میشود . در اين زمان با ترس کمتری به سراغ چیزهای که می خواهید خاهید رفت. در اینجا رازی نهفته است: تا بحال اتفاق افتاده که داخل اتاقی شوید و آن احساس دستپاچگی و اظطراب به شما دست بدهد. به خاطر داشته باشید که اغلب افرادی که ملاقات می کنید خود آنقدر سرگرم و دل واپس این میباشند که دیگران در موردشان چگونه می اندیشد

شماره یک - از خانه خارج شده و معاشرت كنيد
به فعاليتهايى ملحق گردید که همواره در حال ارتباط با دیگران باشید. مانند باشگاه، کلاسهای ورزشی، انجمنهای دانشجوییو کلوپ های تفریحی. در این محیطها همواره باید اجتماعی بوده و با مردم معاشرت کنید. پس از مدتی خواهید دید برایتان عادی و راحت می گردد. از آن گذشته ملاقات شما با افراد دلخواه و جذاب عملاّ تضمین خواهد شد و میتوانید مطمئن باشید با همسر مورد علاقه خود دیدار خواهید كرد

شماره دو - از طرد شدن نهراسيد
قهرمانان برجسته مشت زنی در حالی پا بميدان ميگذارند که احتمال شکست برايشان وجود دارد. به همين ترتيب شما نبايد انتظار داشته باشيد هميشه موفق باشيد. هيچ چيز 100% نيست. بنابراين رويارويی با يیک فرد را بعنوان يک تجربه آموزنده در نظر بگيريد. ترفند کار در اين است که خودآگاه " تمرکز حواس بخود" نباشيد. کمرويی، ترديد و دودلی هنگامی رخ ميدهد که شما به عيوب و نقايض خود فکر می کنيد. در عوض افکارتان را سراسر به شخصی که که در حال گفتگو هستيد متمرکز گردانيد. هم شما اضطراب خود را از خاطر خواهيد برد و هم اينکه طرف مقابل از توجه شما خرسند و مشعوف خواهد

شماره سه - با افراد بسيارى صحبت كنيد
از گپ زدن با هر شخصی که ملاقات می کنید ابا نداشته نباشید. از پیرزن سالخورده ای که برای خرید به بقالی آماده تا تحویلدار بانک. بقول معروف کار نیکو کردن از پرکردن است. اغلب مردم از عدم وجود ارتباط بین افراد ابراز تاسف میکنید. بنابراین صمیمیت شما با استقبال مواجه خواهد شد و اگر هم چنین نشد به آن اعتنا نکنید. افرادی که با شما با تکبر رفتار می کنند احتمالاّ انسانهای کمرویی هستند که هیچگاه جسارت غلبه بر کمروییشان را نداشته اند

شماره چهار - گوش دادن را بياموزيد
همواره شما صبحت نکنيداجازه دهيد دیگران هم در مورد خودشان مدتی پرحرفی کنند. چیزی بخصوص خانم ها دوست دارند. سوالات سرگشاده ای بپرسید که احتیاج به پاسخ طولانی دارند و خودتان بنشینید و تنها گوش دهید. هرگاه گفتگو در حال از آب و تاب افتادن بود موضوع جدیدی را آماده داشته باشید و برای کاهش سختی بازکردن سرصحبت همواره موضوعات آغازگر در اختیار داشته باشید تا گفتگو از آب تاب نيافتد

شماره پنج - همه چيز را به خود نگيريد
اگر می خواهيد در گزينش همسر کامياب شويد، لزومی ندارد شما هر اظهار عقيده ای مانند شوخی و طعنه هايی که طرف مقابل احتمال دارد بسوی شما روانه کند را بعنوان يک توهين بخود تلقی کنيد. اغلب چيزهايی ر ا ميگويند که هيچ مقصود و منظوری از او ندارند. وقتی که آنها آزاری به شما نمی رسانند، برخوردی لزومی ندارد. هرچند گاهی اوقات مردم نظرات نابجا و بی موردی می دهند که در اين حالت شما می بايد قاطعانه از خودتان دفاع كنيد

شماره شش - توقعات خود را كاهش دهيد
هنگامى كه با فردى صحبت ميكنيد انتظار هدف خاصی را در سر نداشته باشید. تنها با جریان کار همسو گرديد. شكَفت زده خواهید شد که به چه سادگی همه چیز هموار می شود. اگر شما در این اندیشه نباشيد که حتماّ باید در انتها به چیزی دست پیدا کنید و خونسردی خود را حفظ کنید، در پایان به نتیجه دلخواهتان خواهد رسيد

شماره هفت - اشخاص را زياد بزرگ نكنيد
اهميت ویژه ای را بفردی که با وی صبحت میکنید قائل نشوید. هرگاه اینگونه جلوه دهید که او برای شما بی اندازه ممتاز میباشد، او نیز شروع خواهد کرد به همین منوال فکر کردن. به وی بعنوان یک انسان با تمام معایب و خصوصیات یک فرد عادی نگاه کنید. گفتگو کردن در حالت برابر، بسیار دلپذیرتر از صبحت کردن با تکبر و یا با چشم حقارت خواهد بود

شماره هشت - به افراد به ديد ابزارهاى جنسى ننگريد
هنگامى که با یک فرد صبحت میکنید به وی به چشم یک نشان پيروزی جنسی نگاه نکنيد بلکه به عنوان یک انسان همانند خودتان وی را تصور کنید. در نظر گرفتن محض مسائل جنسی در نزديک شدنتان نمايان خواهد گشت خانم ها قادر هستند آقايانی را که تنها با انگيزه جنسی قدم برميدارند را تشخيص دهند

شماره نه - مراحل را آهسته طى كنيد
انتخاب همسر را همچون برنامه ای 12 ورحله ای در نظر بگيرید. با يک لبخند شروع کنيد، به تمام افراد نشان دهيد " نه تنها به دختران جذاب و زيبا" که شما صميمی و قابل نزديک شدن می باشيد. در روزهای بعد با گفتن سلام جلو برويد. چند روز بعد از آن در يک گفتگو کوچک شرکت کنيد. به کار خود ادامه دهيد تا بتدريج با ديگران صميمی گرديد و خواهيد ديد که به آن دشواری که ميانديشيد نيست. هرگاه اشتباه بزرگی مرتکب شديد آن را فراموش کنيد. اغلب افراد بخشنده تر از آن چه شما تصور ميکنيد اگر شخص مورد علاقه شما زيبا است و اين باعث وحشت و دست پاچگی شما ميشود "ميزان زيبايی" را بتدريج طی کنيد : با نزديک شدن به فردی با زيبايی معمولی و متوسط که نسبت به آنها اعتماد بنفس داريد شروع کنيد. هنگامی که با آنها احساس راحتی کرديد به سراغ فرد زيباتری برويد و به همين منوال ادامه دهيد. توجه داشته باشيد که نزديک شدن به فردی لزوماً نبايد جنبه عاطفی داشته باشد مثلاًّ ميتوانيد در مباحثات علمی و يا موضوعات کاری با او شريک شويد

شماره ده - با دوستان خود تمرين كنيد
عامل اصلى در کمرويی، ترس از عدم پذیرش "طرد شدن" است. اين عامل را توسط نزديک شدن و برگزيدن فردی برای دوست و يیا برادر خود از ميان برداريد. از آنجايی که غرور خودتان در معرض خطر نمی باشد کمتر از نزديک شدن حذر خواهيد کرد. شما خواهيد ديد که مسئله شاقی نيست و خواهيد خواست در فرصت بعد برای خودتان نامزدی را انتخاب كنيد


باورش کردم

و ندانستم تمام حرفهایش فریب است

خنده هایش دروغ و بی احساس

گریه هایش هم کمی عجیب است

ندانستم ویرانگری آمده ویرانم کند

ساحر است می خواهد سحر سامانم کند

ندانستم رهگذر است، بهانه اش خستگی

برای اغفال من می آید از در دلبستگی

باورش کردم

و حرفهایش را شنیدم

دلم که با دلش یکدل شد جز آزار چیزی ندیدم

زبان بازیش که تمام شد

دل ساده ام که رام شد

دیگر دوست داشتنی در کار نبود

دیگر دوستی منتظر سر قرار نبود

راست و دروغ به عشق من قسم خورد

چیزی نگفتم من هر چه به روزم آورد

حالا خوب می فهمم معنی حرفهایش را

فریبی بیش نبود

او که دم از محبوبیت میزد

در شهر خود غریبی بیش نبود

او از عشق بی نصیب بود

او کارش فریب بود

او بازی می خواست، بازیچه زیاد داشت

یکی یکی می شکست و کنار می گذاشت

او همیشه فکر دلبری بود

چشمهای شیطان همه جا دنبال پری بود

او به وفا و صداقت کرده بود پشت

او عاشقانش را پنهانی با محبت می کشت.

/ 3 نظر / 14 بازدید
joojoo

فکر کنم روش شماره سه از همه موثر تر باشه ... قالبم رو عوض کردم . خوشحال میشم نظرت رو بدونم .راستی عکسش معلومه ؟؟

ناهید

سلااااااااااااااااام...خوفی؟ به نظر من شماره ده درست بود... عامل اصلی کمرویی ترس از عدم پذیرش!شعر هم جالب بود...فعلا باییییییییییی