فال هفته                           

 
vaduren.gif فرودين ماه : برای پيشبرد اهدافتان بدون ترديد به مشورت نياز داريد . به ويژه اين که يکي دو مشکل مالي کوچک در مسير راه شما وجود دارد که بزودی برطرف خواهد شد . پنجشنبه خبر خوشي از راه دور به شما ميرسد .

oxe.gif ارديبهشت ماه : سعي کنيد به عقايد ديگران احترام بگذاريد هرکس حق دارد نظر خود را ابراز نمايد ، شما بايد گذشت داشته باشيد . از نظر عاطفي هفته پر شوری در پيش داريد ، چهارشنبه خوبي در راه است .

tvillingarna.gif خرداد ماه : حساسيت بيش از حد شما ، راه رسيدن به اهدافتان را برايتان دشوار ميکند . از توقعتان بکاهيد و با صبر و درايت مسائل را بررسي و حل کنيد . يک نامه بسيار مهم از راه دور به شما خواهد رسيد .

kraftan.gifتير ماه : ابرها تيره به زودی از آسمان زندگي شما بيرون خواهد رفت و دوباره زندگي به شما لبخند خواهد زد . هفته شاد و پر از موفقيت در انتظارتان است . احتمال دارد اواخر هفته به سفر کوتاهي برويد .

lejonet.gif مرداد ماه : عشق و دلدادگي خوبست اما نه تا حدی که به شغل و آبروی شما لطمه بزند . بايد يک برنامه منظم برای خودتان ترتيب بدهيد تا مشکلات مالي و خانوادگي شما حل شود .

jungfrun.gif شهريور ماه : گاه به گاه دچار نوعي سر در گمي ميشويد که به نفع شما نيست . خستگي ، علت اصلي بروز اين دشواريها است . يک استراحت کوتاه ، کمک بزرگي به شما خواهد بود . سه شنبه شيريني در راه داريد .

vagen.gif مهر ماه : انجام تعهدات خود را به تعويق نيندازيد و در مارها تعلل نکنيد ، بگذاريد ديگران هم از امکاناتي که در اختيار شما است بهره ای ببرند . ممکن است برای حل يک مشکل بزرگ خانوادگي به داوری بنشينيد . دوشنبه خوبي در راه داريد .

skorpionen.gif آبان ماه : در هفته آينده خبر خوشي خواهيد شنيد که موجب خوشحالي شما خواهد شد . ممکن است به سفری دور و دراز برويد . با احتياط کارهايتان را انجام دهيد تا موفق شويد . يکشنبه آرام و دلپذيری خواهيد داشت .

skytten.gif آذر ماه : اين طور به نظر ميايد که در درگيريهای چند روز اخير . پيروزی با شما بوده است . برای بهرهوری هر چه بيشتر از اين موفقيت ، برنامه های مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد . جمعه دلنشيني در راه داريد .

stenbocken.gif دی ماه : اگر احساس ميکنيد که با تغييری در زندگي تان بدهيد تامل نکنيد . فرصت خوبي است برای نشان دادن قابليت و استواری شما . سه شنبه ای آرام و خوب در راه داريد . مواظب سلامت خود باشيد و به خانواده خود بيشتر توجه کنيد .

vattumannen.gifبهمن ماه : از اظهار نظرهای خود هراسي نداشته باشيد و آنچه را که مي پنداريد درست است ، بي پرده با دوست نزديکتان در ميان بگذاريد ، او به شما کمک خواهد کرد . اواخر هفته به يک ميهماني بزرگ دعوت خواهيد شد .

fiskarna.gif اسفند ماه : همه ميدانند که دنبال اين هستيد تا تغييری در زندگي خود ايجاد کنيد ولي بهتر است پيش از آغاز هر کار ، اطراف و جوانب آن را بدقت بررسي کنيد . شنبه ای خوشحال کننده در راه داريد .


/ 0 نظر / 3 بازدید