ازدواج

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با مصلحت ديگران ازدواج کردن ، در جهنم زيستن است.

شوپنهاور

با زني ازدواج کنيد که اگر مردي بود ؛ بهترين دوست شما مي شد.

برودن

زناشويي ؛ در حقيقت پيوندي است که از درختي به درخت ديگر مي زند ، اگر خوب گرفت هر دو بارور مي شوند و اگر بد شد هر دو خشک مي شوند .

سعيد نفيسي

پيش از ازدواج ، چشمها را خوب باز کنيد و بعد از آن ، کمي آنها را روي هم بگذاريد.

فرانکلين

تنها علاج عشق ؛ ازدواج است .

بوخوالد

اگر مي خواهيد خانواده شاد و نيکبختي داشته باشيد ؛ نسبت به زن خود سراپا عنايت و توجه شويد و ادب نگاهداريد .

ديل کارنگي

خانه بدون زن عفيف گورستان مرد است .

بالزاک

به موقع از جا برخاستن و در دوره جواني تاهل اختيار کردن کاري است که هرگز کسي از انجام آن پشيمان نخواهد شد .

بوستر

زماني که همسرم با من است ، حاضر نيستم فقر و تنگدستي خود را با تمول کراسوس معاوضه کنم و او را از دست بدهم .

بولتر

کساني که ازدواج کرده اند ، خود را ناراضي نشان مي دهند و مي گويند زن بد است ، زيرا مي خواهند فقط خودشان از اين موهبت تمتع گيرند .

فرانکلين

ازدواج زود اشتباه است و ازدواج دير اشتباه بزرگتر .

حسين بهزاد

سختي ها و ناراحتي ها ، بهترين وسيله آزمايش زندگي زناشويي است ، زيرا رنج و محنت اخلاق حقيقي زن و مرد را آشکار مي سازد .

اسمايلز

من ، تنها با مردي ازدواج مي کنم که ، عتيقه شناس باشد زيرا فقط در اين صورت است که هرچه پيرتر شدم در نظر شوهرم عزيزتر خواهم بود .

آگاتا کريستي

عشق سپيده ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق!

بالزاک

هنگام ازدواج ، بيشتر با گوشهايت مشورت کن تا با چشمهايت .

بيسمارک

ازدواجي که به خاطر پول به وجود آيد ، براي پول هم از بين مي رود .

رولاند

براي ازدواج کردن ، بيش از جنگ رفتن ؛ شجاعت لازم است .

کريستين

مي گويند ازدواج خطرناک است ؛ ولي بد نيست آن را آزمايش کنيم.

آندره ژيد

زناشويي عبارتست از ؛ سه هفته آشنايي ، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ و سي سال تحمل.

روچستر

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي کند ؛ چون هميشه آن را مربوط به خود مي داند .

         جونسوند

مطيع مرد باشيد ؛ تا شما را بپرستد.

کارول بيکر

اگر از طبقه بالا زن بگيريد ، بجاي خويشاوند ؛ ارباب خواهيد داشت.

لئو پول

هرگز براي پول ازدواج نکنيد ، زيرا براي پول درآوردن راه آسانتري هم وجود دارد .

برنارد شاو

ازدواج کنيد ؛ به هر وسيله اي که مي توانيد ؛ اگر زن خوب گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار زن بدي شويد ؛ فيلسوف از آب در مي آييد و اين هردو براي هر مردي خوب است .

سقراط

/ 0 نظر / 4 بازدید