ده مزايايي که مجرد زيستن به همراه دارد

در اكثر مقالات،مجلات و فيلمها گفته ميشود كه زن و مرد براي شاد بودن به زيستن در كنار يكديـگـر نـيـاز دارنـد امـا گاهي اوقات افراد به دلايلي توانايي ازدواج را نداشته و به ناچار به زندگي مجردي مي پردازند. خبر خوب براي چنين اشخاصي اين است كه همانطور كه ازدواج داراي محاسن و فوايدي بسياري است، مجردبودن هم براي خود مزايايي دارد كه بيان آنها خالي از لطف نمي باشد.زندگي مجردي لبريز از آزاديهايي است كه تصورش ممكـن است مشكل بنظر برسد. در اين بخش به 10 دليل اصلـي براي مجرد بودن اشاره مي كنيم

مي توانيد فرصتي براي پيدا كردن همسر ايده آل خود بدست آوريد

در ايام تجرد ميـتـوانيد سعي و تلاش خود را براي يافتن محبوب و معشوق حقيقي خود بكار ببنديد. به عبارت ديگر با اين كار از ازدواجهاي عجولانه و نابخردانـه كـه مـمكن است يك عمر شما را به دردسـر انـداخـتـه و مـشـكـلات غيـر قابل جبراني ايجاد كند، خودداري خواهيد نمود مـتاسفانه برخي از افراد به دلايل نادرست زير ممـكن اسـت نـسـنـجيده و بـدون در نـظر گرفتن فاكتورهاي اصلي، اقدام به ازدواج نمايند

رسيدن به سني بخصوص
ازدواج كردن همه دوستان ديگر
ترس بخاطر از دست دادن نفر فعلي
عدم موفقيت آنچناني در روابط پيشين و اينكه نفر فعلي اولين شخصي است كه علاقه نشان مي دهد با وقت گذاشتن و بررسي بيشتر در مورد عوامل و فاكتورهاي ازدواج موفق مي توانيد از دوران تـجرد بـه عنـوان تـجـربه اي ارزشـمند براي شروع يك زندگي موفق و طولاني بهره ببريد


مي توانيد ارباب خودتان باشيد

روابــط عاشـقانـه مـتـرادف بـا مـصـالـحه و سازش است. در نهايت براي برقراري آرامش و مساوات مجبور به فدا نـمودن چيزهايي كـه دوسـت داريـد خـواهيـد شـد - يـك مـسابقه فوتبال و يا پنير اضـافي روي پـيـتـزايـتـان. از اوقـات تـجرد براي لذت بردن بيشتر از زندگي استفاده نماييد. در برخي معيارهاي كوچك، خودپسندي براي نفس مفيد است وهمچنين ارباب خـود بودن بمعناي اين است كه مجبور به پاسخ دادن به كسي نخواهيد بود. اينـكه بـه خـاطر همه مسائل و اتفاقات نياز به جواب دادن و استنطاق شدن داشته باشيد

مي توانيد توجه خود را معطوف شغلتان گردانيد

زندگي همانند يك بازي تردستي مي ماند كه شما مجبوريد همه عوامل و عـناصـر را در هوا نگه داشته در حين اينكه به هر كدام از آنها بطور يكسان توجه ميكنيد. اما اگر يـكي از اين عناصر سقوط كرد و افتاد بايد توان خود را معطوف بقيه نماييد. در زمان تجرد زمان زيادي براي اختصاص دادن به كار و حرفه خود خواهيد داشت. ميـتوانـيد از اين زمان براي ارتقاي سطح شغلي و پيشرفت بيشتر استفاده نماييد. و لازم نـيـست نـگـران قـربـانـي كردن زندگي عشقيتان باشيد، چرا كه مجرد و نيرومند هستيد


مي توانيد هر كاري را در هر موقعي كه بخواهيد انجام دهيد

مجرد بودن شما را از انجام كارهاي يكنواخت و حلقه محاصره عادات روزانه خارج ميكند. زمـاني كـه تـوانش را داريد، شهامت بخرج دهيد. بـا دوسـتـان خـود بـه مـاهـي گـيـري و سفرهاي هيجان انگيز برويد. همه اين كارها را بدون اينكه مجبور به جواب پس دادن بـه فرد ديگري باشيد، مي توانيد انجام دهيد. اين نهايت و اوج آزادي است


مجبور نيستيد عادات شخص ديگري را تحمل كنيد

عادت كرديد وقتي او از ماشين خودتراش شما براي زدن موهاي پايش اسـتفاده ميكند، با فروتني هر چه تمام تر چشم پوشي كـنـيـد. روشـن كـردن شـمع هـاي معطر در همه اتاقها ديگر قابل تحمل نيست. ميتوانيد با آرامش كامل بدون اينكه مجبور به تحمل خرخر كردن او باشيد بخوابيد و ديگر كسي نيست كه بدون اينكه ككش بگزد هـمه پـتـو را روي خودش انداختـه و شمـا را از آن مـحروم نـمايد. بـجز خود شما هيچ فر ديگري وجود ندارد كه بخواهيد به دلش راه بياييد. به بردباري و شكـيـبـايي خود استراحـتـي سزاوار هـديـه نموده و در آرامش و راحتي زندگي كنيد

براي انجام فعاليتها از وقت بيشتري برخورداريد

وقتي مجرد هسـتيد، دلـيـلي بـراي يك گـوشـه نشستن و هيچ كاري انجام ندادن وجود نخواهد داشت. دوست داريد بدن سازي برويد؟ سازي بـنـوازيد؟ در مـورد تماشاي فيلم "مرگ سخت" براي يازدهمين بار چطور؟ چه كسي جلوي شما را مي گيريد؟حتي ميتوانيد بجاي وقت گذاشتن بـراي نامـزد خود، بـا دوستانتان اوقات بسيار خوشي را در كوهستان بگذرانيد

مي توانيد دارايي هاي خود را كنترل نماييد

اگر ازدواج كرده باشيد مي دانيد كه ديـر يا زود مـقـدار قـابـل تـوجـي از بودجه شما صرف هزينه هاي نگهداري از همسرتان مي گردد. دوران تجرد يك آزادي كامل مالي را بدنبال داشته، و هرگز نگران پرداختن پول رستوران يا خريدن هدايا نخواهيد بودبا اين حال توجه داشته باشيد كه اين به معناي پس انداز كـردن پـول تـلـقي نمي گردد. خلاف اين موضوع نيز مي تواند صادق باشد. چون ممكن است حتي شما پول بيشتري را صرف خريدن لباس، وسايل تجملي و ديگر مسائل نماييد. اما حداقل صـاحـب و اربـاب ريال به ريالي هستيد كه پرداخت مي كنيد

مي توانيد استقلال و آزادي خود را مورد تقدير قرار دهيد

ميتوانيد از وقت آزاد خود براي لذت بردن از تنهايي و خود سازي استفاده نماييد. مـجـرد بـودن شـما را مـجـبور بـه انجام كارهايي مانند آشپزي، شستن لباسها و مـرتـب كـردن تخت خواب ميكند. مهارت يافتن در انجام كارهاي مختلف باعث تكامل و پخـتـگي شـما شده و هنگامي كه تصميم به وارد شدن به بازار مكاره عاشقي ميگيريد، برگ برنده اي در دستان شما محسوب خواهد شد

مي توانيد بدون نگراني وزن خود را افزايش دهيد

همانطور كه مي توانيد زمان بيشتري را در باشگاه ورزشي خود سپري كنيد، همچنـين قادر خواهيد بود اندكي مسائل جسماني را راحت تر گرفته و زياد در قيـد و بـند ظاهرتان نباشيد. تا زماني كه نخواهيد به يك ميهماني مجلل برويد، ديگر نيازي نخواهيـد داشـت كـه هـر روز خـودتـان را شـبـيه آلن دلون يا جنيفر لوپز دربياوريد. راحت باشيد و به سراق آن تـيـشرت و پـيـراهن نـخ نما و مورد علاقه خود رفته و آنرا بپوشيد. از ايـنـكه مي توانيد گه گاهي ژوليده و نا مرتب باشيد لذت ببريد. فقط زياده روي نكنيد تا زمـاني كـه تصميم به ازدواج گرفتيد مجبور به كاهش يكباره وزن اضافه خود نگرديد

مجبور نيستيد بداخلاقيها، نق زدنها و سرزنشها را تحمل كنيد

آيا بخاطر مي آوريد چند هزار نفر را ديده ايد كه به خـاطر دلايل غير قابل فهم و رفتارهاي تحمل ناپذير همسرشان سر به كوه و بيابان زده اند. از اينكـه قـربـانـي خلق و خوي غير قابل فهم كسي نيستيد و از آرامشي كه حاصل عدم وجود نق زدنها است، لذت ببريد

روي درخشان تنهايي

هر چيزي دو رو دارد؛ خوب و بد. فقط كافي است بياموزيد كه چگونه مي توان آن جـنـبـه خوب را تشخيص داده و شناسايي نمود. اجتماع اهميت زيادي براي يافتن همسر قائـل است، چيزي كه هورمونهايتان شما را سريعا وادار به آن كار مي كنند. دفعـه بـعـدي كــه احـسـاس نـمـوديـد كـه نـيـاز بـه همسر داريد، اما به دلايلي امكان ازدواج در شـما وجود نداشت، اين 10 دليل را مرور كرده و از مجرد بودن خود لذت ببريد

 

/ 18 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مداد سفید

سلام ...آقا اين همه امکانات دور و بر ما مجرد هاست ؟ ...عجب بابا ولی خداييش با اين همه چرا دوست داريم زود زن بگيريم بعضيا ( چشمک ) خوش باشيد

مریم حقیقت

سلام دوست عزیز به روزم با يک شعر پريشی ميزبانيت را چشم انتظارم مقدمت سبز يا علي

آزاده

سلام يادم رفت و ممنون که سر زدی.

آزاده

و البته بعد از اين همه مدت می توان مطمئن بود که آنقدر از خودت خوشت می آيد که ديگر تحمل هيچکس را نخواهی داشت و البته اين هم جای نگرانی ندارد زوج ايده آل هرگز يافت نخواهد شد. سنجيده يا نسنجيده. فرقی زیادی نخواهد داشت. در اين روزگار ضمانتی برای هيچ چيز نخواهد بود.

باران

سلام متن جالبی بود برای مجرد بودن روحیه خوبی ........ میشه امیدوار بود ...... باران دوباره باریده است فرصتی شد قدمی تا کوچه بارانی بیا........باران

خانوم کوچولو

سلام....عجب مزايايی!!!.....خداييش راست گفتينا....آخرهمه ی اينا بايدگفت:مجردی=عشق دنيا.....درپناه خدا،شادباشين واميدوار.

زرشكي

سلام . به نكات خيلي خوبي اشاره كردي . خدا را شكر تا حالا كه استفاده كردم.شاد باشي

جوجو

وبلاگم تو بلاگفا تعطيل شد !

noushin

چراغی خاموش ميشود،لبخندی محو ميگردد،نوری گم ميشود،طلوعی غروب ميکند،ستاره ای ميميرد،غنچه ای پژمرده ميشود،قصه ای به پايان می رسدواين عشق است که می ماند در دنيای سبز واژه ها!قشنگ می نويسی...خوشحال ميشم به منم سر بزنی...

سلما

سلام ببخشیدا ولی من با تمام مطالبی که گفتید مخالفم اگه پسر ها روی انتخاب همسرشون دقت کنند دیگه هیچ کدومشون از ازدواج کردن بدشون نمی یاد... عزیز البته دختر خوبم مثل من توی این دوره و زمونه کمه ولی شما میتونستید بچه ها یا کلا هر کسی که وارد این جا می شه و مطالبتونو می خونه رو تشویق به ازدواج کنین نه اینکه اونها رو از ازدواج کردن متنفر کنین واقعا متاسفم که شما این شیوه رو انتخاب کردین.. عزیز حتی برای این که شوخی هم کرده باشین این کارتون اصلا درست نیست اگه مطلب برای تشویق جوونها ندارین بگین تا من بهتون بدم ممنون میشم به وب لاگ ما هم سری بزنید در پناه حق سلما