فال هفته ( ۳۰ خرداد تا ۶ تير ۸۴

 

 
vaduren.gif فروردين ماه : آنچه اينروزها سبب هيجانات و شلوغي هائي در زندگي خيلي از متولدين اين ماه شده ، در اصل مقدمه حوادث آينده است که خوشبختانه بيشتر آن مثبت و سازنده خواهد بود . اگر از ريشه به حوادث زندگي اين ماه نگاه کنيم مي بينيم که اکثريت آنها هيچگاه زندگي آرام و بدون سر و صدائي نداشته اند ، يعني در واقع با چنان شيوه ای عادت ندارند ، همين مسئله بروی روحيه آنها تاثير مثبت داشته ، درصد بالائي از آنها از رويدادهای منفي و شکست ها نيز برای خود مسائل مثبت ميسازند . اوخر هفته خبر خوشي را دريافت خواهيد کرد punkt.gif

oxe.gif ارديبهشت ماه : اطرافيان متولد اين ماه را دو گروه متفاوت تشکيل ميدهند ، آدم هايي که قدرشناس و رفيق و همراه هستند و آدم هايي که فقط به جنبه های مادی و برداشت شخصي خود اهميت ميدهند و در اصل اين گروه دارای خصوصيات يک همراه ، شريک و همکار خوب نيستند و بايد تنها به همکاری موقت با آنها انديشيد . درصدی از متولدين اين ماه در زندگي زناشوئي باشانس بلندی همراهند و برخي نيز در سالهای پيری با نامرادی و شکست عاطفي روبرو ميشوند . به زودی عازم مسافرتي نه چندان دور خواهيد شد .

tvillingarna.gif خرداد ماه : آن دسته از متولدين اين ماه که به هر دليلي دچار خشم و عصبانيت ميشوند بايد سعي کنند خوددار و صبور باشند چون ادامه چنين وضعي در نهايت به ضررشان و به از دست رفتن رشته ها و پيوندهای دوستي شان منجر خواهد شد . اغلب مجردهای اين ماه در آستانه تصميم گيری برای ادامه تحصيل ، گذراندن دوره تخصصي و يا آغاز زندگي زناشوئي هستند ، در ميان آنها بعضي نيز گرفتار عشق پرشور ولي هنوز نامعلومي شده اند که اگر بموقع در سروسامان دادن به آن همت نکنند مسلما" با بن بست ها و دردسرهائي روبرو ميشوند punkt.gif

kraftan.gif تير ماه : با پيش آمدن بعضي حرفها و مسائل در جمع خانوادگي متولدين اين ماه ، کدورت هايي پيش آمده که اگر بموقع در رفع آن اقدام نشود احتمالا" بصورت يک مشکل درخواهد آمد . همبستگي های فاميلي و خانوادگي در ميان اين گروه بسيار محکم و قوی است و نبايد بدلايلي از هم بپاشد . عشق برای متولدين اين ماه دارای جلوه هاو اهميت خاصي است و به همين علت نيز اين گروه معولا" زندگي را بدون عشق ، مردن تدريجي مدانند . به زودی ديدارتان با يک دوست قديمي تازه خواهد شد punkt.gif

lejonet.gif مرداد ماه : هماهنگ شدن دو نسل در ميان متولدين اين ماه هميشه آسان بوده ، يعني پدر و مادر ها با بچه ها خيلي خوب کنار آمده اند و همين مسئله سبب شده تفاهم و دوستي بسيار در جمعشان باشد . با اينحال گروه اندکي از متولدين اين ماه در مورد بچه هايشان به بن بست رسيده اند ، يعني قدرت کنترل آنها را از دست داه اند ، بعضي ها دست به خشونت زده و گروهي روحا" دچار ضربه گشته و از همه چيز سير شده اند ، در حاليکه اگر با ظرافت و سياست دوباره شروع به نزديک شدن به بچه ها ، دوستي و صميميت با آنها و همچنين فهميدن و درک شان با توجه به موقعيت زماني بکنند مسلما" به راه حل های مهجزه آسائي ميرسند punkt.gif

jungfrun.gif شهريور ماه : خيلي از متولدين اين ماه در ميان چشمان حيرت زده اطرافيان دست به هر کاری ميزنند و موفق هستند و همين مسئله حرفها و شايعات بسياری را برانگيخته است در حاليکه بايد به همت و تجربه و تخصص اين گروه نيز نگاهي بياندازند تا بفهمند که آنها در داشتن چنين موقعيت و کسب پيروزيها ، لياقت و شايستگي دارند . خانمهای متولد اين ماه اغلب مورد تقليد اطرافيان هستند و درضمن حرفها و نظرات شان برای بعضي ها حکم سند را دارد . کسي در خانواده تان از دست شما دلگير است ، سعي کنيد دل او را بدست بياوريد punkt.gif

vagen.gif مهر ماه : متولدين اين ماه بايد در حفظ دوستان خوب خود و در مراقبت و پايداری روابط فاميلي تا حد امکان کوشا باشند . چرا که همين روابط خوب و محکم ، در همه شئونات زندگي آنها و حتي آينده ای که در پيش دارند موثر خواهد بود ، اينروزها ريسک برای متولدين اين ماه با نتايج خوب همراه است ، البته اين ريسک در زمينه های خريد و فروش و اقداماتي برای تغيير و تحول در کسب و کار با پيش بيني های منطقي حتما" توام با موفقيت خواهد بود punkt.gif

skorpionen.gif آبان ماه : با پيش آمدن بعضي حوادث ، عده ای از متولدين اين ماه دچار پشيماني شده و خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند در حاليکه در اصل چنين نيست و بايد اين را بپذيرند که اين مسائل در هر حال پيش ميايد . جاه طلبي بعضي از اطرافيان برای در صدی از متولدين اين ماه دردسر و مشکل ايجاد نموده است و بهتر اينکه تا حد ممکن جلوی اين گروه را بگيرند . هديه ايي را از اقوام نزديکتان دريافت خواهيد کرد که بسيار خوشحالتان خواهد کرد

skytten.gif آذر ماه : نا آرامي و سر گشتگي بعضي از متولدين اين ماه را بايد بحساب دوری از عزيزان ، اصولا" دورافتادن از گذشته ها و خاطرات شيريني که زندگي شان را دربر گرفته بود گذاشت ، در مجموع متولدين اين ماه آدمهای عاطفي ، پابند گذشته و مسائل بسيار عاطفي هستند و بهمين سبب خيلي از دختر خانمهای متولد اين ماه تا سالهای سال بدليل دست نيافتن به ايده آلها ازداوج نمي کنند ، خيلي از مردها تا پايان عمر وصلتي را نمي پذيرند . حق گرفتي ست نه دادني ! پس حقتان را با چنگ و دندان بگيريد punkt.gif

stenbocken.gif دی ماه : شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و باصطلاح با چنين شناسائي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند . در اين ميان بعضي سوء تفاهمات که ميان آشنايان کدورت و دلگيری بوجود آورده بود با حوادث تازه برطرف ميشود و حتي بين گروهي از عروسها و مادر شوهرها روابط بسيار صميمانه ای بوجود ميايد . آن دسته از آقايان که در تدارک جدائي هستند بايد بدانند که اينگونه يکطرفه اقدام کردن پشيماني ببار مي آورد punkt.gif

vattumannen.gif بهمن ماه : توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد است ، البته چنين روحيه ای تنها بدليل امکانات و فداکاريهای متولدين اين ماه بوجود آمده است ، بسياری از پدر و مادرها که فرزندی متولد اين ماه دارند خوشبخت هستند و درضمن فرزنداني هم که پداراني متولد اين ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار دارند . اشتباه و سهل انگاری بعضي از اطرافيان سبب ضرر و زيان و دردسر برای 50 درصد از متولدين اين ماه شده ولي خوشبختانه اين مسائل قابل حل ميباشد punkt.gif

fiskarna.gif اسفند ماه : فرد مورد علاقه متولدين اين ماه خيلي روی رفتار و اخلاق مهربان و انساني شان حساب ميکند . اگر دليل خستگي و مشغله و غيره ، اين رفتار تغيير کند مسلما" اين روابط را بهم ميريزد . روحيه کمک در متولدين اين ماه بسيار بالا ست . هميشه برای ياری دادن به محتاجان و اطرافيان آماده هستند ، در اين ميان بدليل اشتباه و يا سوء تعبير عده ای تصميم گرفته اند ديگر دست ياری به سوی کسي دراز نکنند که مسلما" صحيح نيست . پايان هفته پر مشغله ايي خواهد داشت.
/ 1 نظر / 17 بازدید
طرفدار

سلام..وبلاگت کارش درسته مثل خودت...به منم سر ميزنی؟؟..منتظرم ها!!! يادت نره ها!!!‌بای بای