فروردين‌ (برج‌ حمل‌):1.gif

 در آغاز اين‌ نيمه‌، اگر عزيزانتان‌ را در وضعيتي‌ آرام‌ و شاد پيدا كنيد، رضايت‌ خاطر كامل‌ بر وجودتان‌مستولي‌ مي‌گردد. در رابطه‌ با يك‌ موضوع‌ اجتماعي‌، يك‌ سري‌ از مشكلات‌ مالي‌ را تجربه‌ خواهيد كردكه‌ چون‌ دوامي‌ ندارند، نيازي‌ نيست‌ كه‌ ماتم‌ بگيريد و غصه‌ بخوريد! خوشبختانه‌، حالا، عقايد وانديشه‌هاي‌ درخشان‌ و خلاقانه‌اي‌ در سر داريد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌، نبايد نسبت‌ به‌ آنها بي‌اعتنا و بي‌تفاوت‌باشيد. حتي‌ ممكن‌ است‌ يكي‌ از آنها راهگشاي‌ شما به‌ سمت‌ آينده‌اي‌ پر از خير و بركت‌ و صلح‌ و صفاباشد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، شيوه‌اي‌ صحيح‌ و مناسب‌ براي‌ رفع‌ همه‌ دغدغه‌ها و نگراني‌هاي‌ مرتبط باسلامت‌ و تندرستي‌ تان‌ پيدا كنيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * *
    
     ارديبهشت‌ (برج‌ ثور): 2.gif

در آغاز اين‌ نيمه‌، تنش‌ها و فشارهاي‌ روحي‌ و عصبي‌، شما را به‌ نحو عجيب‌ و نامنتظري‌ بي‌تاب‌،بي‌قرار و ناآرام‌ مي‌كنند. پس‌، حتي‌ اگر دلخور و آزرده‌ خاطر هستيد، حرفهايي‌ به‌ زبان‌ نياوريد كه‌ تعابيرمنفي‌ و تلخي‌ در بر دارند. مطمئن‌ باشيد كه‌ در اين‌ صورت‌، با ابراز احساسات‌ زيبا و شايسته‌اي‌ از سوي‌اطرافيانتان‌ مواجه‌ مي‌گرديد و همه‌ به‌ شما آفرين‌ خواهند گفت‌! حالا، لازم‌ است‌ كه‌ با دقت‌ و حوصله‌ هرچه‌ تمام‌، به‌ درد دلها و سخنان‌ عزيزانتان‌ گوش‌ فرا دهيد تا علت‌هاي‌ بدرفتاري‌ اخير يكي‌ از آنها، برايتان‌مشخص‌ شوند. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، افق‌ها و چشم‌ اندازهاي‌ كاري‌ يا تحصيلي‌تان‌، اميدبخش‌ وجالب‌ به‌ نظر مي‌رسند!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * *
    
    3.gif خرداد (برج‌ جوزا): 
  در آغاز اين‌ نيمه‌، شور و شوق‌ وافري‌ در رابطه‌ با يك‌ ديدار در وجودتان‌ موج‌ خواهد زد، ولي‌، آيااطمينان‌ داريد كه‌ طرف‌ مقابل‌تان‌ هم‌ درست‌ به‌ اندازه‌ شما، مشتاق‌ است‌؟! در اين‌ روزها، مشكلات‌ ومسايل‌ خانوادگي‌، خلق‌ و خو و حالات‌ روحي‌تان‌ را دچار نوسانات‌ زيادي‌ مي‌كنند، از اين‌ رو، گاه‌ وبيگاه‌، احساس‌ آسيب‌ پذيري‌، ضعف‌، استيصال‌ و درماندگي‌ بر وجودتان‌ مستولي‌ مي‌گردد. حالا فردي‌فوق‌ العاده‌ نيكوكار و خيرخواه‌، آرامش‌ و تسكين‌ خاطري‌ بي‌سابقه‌ و منحصر به‌ فرد در وجودتان‌ ايجادمي‌كند. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، از عقايد و طرح‌هاي‌ جديد استقبال‌ كنيد و با رويي‌ گشاده‌ و پذيرا با آنهامواجه‌ شويد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    4.gif تير (برج‌ سرطان‌): 
  در آغاز اين‌ نيمه‌، اگر قادر به‌ تمركز ذهن‌ و حواس‌ بر روي‌ اولويت‌هايتان‌ در زندگي‌ نباشيد به‌ شدت‌،احساس‌ خواهيد كرد كه‌ كلاه‌ بزرگي‌ بر سرتان‌ رفته‌ است‌ و از پيشرفت‌ در زندگي‌ باز مانده‌ايد! حالا، كاملاآماده‌ايد تا از طريق‌ صحبت‌ و تبادل‌ نظر مداوم‌ به‌ رفع‌ مشكلات‌ و سوءتفاهم‌هايي‌ بپردازيد كه‌ اخيراآزارتان‌ داده‌اند، از اين‌ فرصت‌، نهايت‌ استفاده‌ را براي‌ نزديك‌ و صميمي‌تر شدن‌ با همسر يا عزيزتان‌ به‌عمل‌ آوريد. قطعا، احساس‌ خوب‌ و خوشايندي‌ كه‌ پس‌ از آن‌ به‌ شما دست‌ خواهد داد، ارزش‌ اين‌ عمل‌را برايتان‌ چند برابر مي‌كند. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، در صدد رفع‌ مشكلات‌ ناشي‌ از خشم‌ و هيجان‌ بيش‌از حد برآييد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    5.gif مرداد (برج‌ اسد): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، به‌ سرعت‌ و به‌ سهولت‌ رنجيده‌ خاطر و آزرده‌ مي‌شويد، از اين‌ رو، از هر فردي‌ كه‌احساس‌ خيلي‌ خوبي‌ نسبت‌ به‌ او نداريد فاصله‌ بگيريد. در اين‌ روزها، تيزهوشي‌ و فراست‌ ذاتي‌ فوق‌العاده‌ و حيرت‌ آورتان‌ همه‌ افرادي‌ را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد كه‌ به‌ نحوي‌ با شما معاشرت‌ و مراوده‌دارند. مطمئن‌ باشيد كه‌ حالا آن‌ چنان‌ تأثير مثبت‌ و به‌ ياد ماندني‌اي‌ از خود در اذهان‌ به‌ جا مي‌گذاريد كه‌ستودني‌ و تحسين‌ برانگيز است‌، پس‌ از اين‌ فرصت‌ استثنايي‌ و منحصر به‌ فرد براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ دل‌همسر يا عزيزتان‌، نهايت‌ استفاده‌ را به‌ عمل‌ آوريد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، به‌ پاسخ‌ اين‌ سؤال‌، خوب‌بينديشيد: چه‌ چيزي‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ اوقات‌ خوب‌ و خوشي‌ را تجربه‌ نماييد؟!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    6.gif شهريور (برج‌ سنبله‌): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، در رابطه‌ با بازگو كردن‌ اسرار محرمانه‌ و خصوصي‌ زندگي‌تان‌ با ديگران‌، خيلي‌محتاط و مراقب‌ عمل‌ نماييد، چرا كه‌، حتما دوست‌ نداريد كه‌ مسايل‌ و موضوعات‌ كاملا خصوصي‌زندگي‌تان‌، دهان‌ به‌ دهان‌ بچرخند و سر زبانها بيفتند، مگر نه‌؟! در اين‌ روزها مشكلات‌ خانوادگي‌تان‌ به‌نقطه‌اي‌ بحراني‌ و حساس‌ مي‌رسند و باعث‌ مي‌شوند كه‌ در قبال‌ رفع‌ آنها، احساس‌ هراس‌ و نگراني‌شديد بر وجودتان‌ مستولي‌ گردد. اگر خودتان‌ را در اين‌ رابطه‌، عاجز و ناتوان‌ در مي‌يابيد، بهتر است‌هيچگونه‌ اقدامي‌ صورت‌ ندهيد و همه‌ چيز را به‌ دست‌ گذر زمان‌ بسپاريد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌،نسبت‌ به‌ خودتان‌ متوقع‌ و سخت‌ گير نباشيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * *
    
    7.gif مهر (برج‌ ميزان‌): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، زندگي‌ اجتماعي‌تان‌ بر هر موضوع‌ ديگري‌ ارجحيت‌ خواهد داشت‌ و مهمترين‌اولويت‌تان‌ محسوب‌ مي‌شود. در اين‌ روزها، دوستي‌ جديد براي‌ خود دست‌ و پا خواهيد كرد كه‌ بعدامتوجه‌ مي‌شويد، او بهترين‌ پشتيبان‌ و حامي‌ شما مي‌تواند باشد! در اين‌ زمان‌، اصلا تحت‌ تأثير ظواهرقرار نمي‌گيريد و در صورت‌ تجرد و تصميم‌گيري‌ براي‌ ازدواج‌، دلباخته‌ افرادي‌ خواهيد شد كه‌ ازتيزهوشي‌ و ذكاوت‌ بالايي‌ برخوردارند. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، در رابطه‌ با پاسخ‌ اين‌ سؤال‌، خوب‌ فكركنيد: آيا اطمينان‌ داريد كه‌ مشكلي‌ لاينحل‌ و رفع‌ نشدني‌ است‌ يا بيهوده‌ از كاه‌ براي‌ خود كوه‌ ساخته‌ايد؟!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: *
    
    8.gif آبان‌ (برج‌ عقرب‌): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، تا جاي‌ ممكن‌، اجازه‌ ندهيد كه‌ اعصاب‌ خراب‌ و داغانتان‌، كنترل‌ اوضاع‌ را از دستتان‌خارج‌ كند و تسلط كامل‌ بر شما بيابد. به‌ جاي‌ خشمگين‌ شدن‌ و در و تخته‌ را به‌ هم‌ كوبيدن‌، نظرتان‌ درمورد حل‌ و رفع‌ يك‌ مشكل‌ چيست‌؟ بايد بدانيد كه‌ حتي‌ يك‌ گام‌ كوچك‌ به‌ سمت‌ مسير صحيح‌، در اين‌زمان‌، مي‌تواند معجزه‌اي‌ به‌ بار بياورد و مايه‌ تسكين‌ و آرامش‌ خاطرتان‌ شود. در اين‌ روزها، افكار بكر والهاماتي‌ ناگهاني‌ به‌ ذهن‌تان‌ خطور خواهند كرد كه‌ قطعا ارزش‌ ارزيابي‌ و محك‌ زدن‌ را دارند. در روزهاي‌پاياني‌ نيمه‌، احساس‌ حقيقي‌تان‌ نسبت‌ به‌ يك‌ دوست‌ چگونه‌ است‌؟
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * *
    
    9.gif آذر (برج‌ قوس‌): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، در برابر چالشهايي‌ قد علم‌ كنيد كه‌ گاه‌ و بيگاه‌ بر سر راهتان‌ قرار مي‌گيرند و به‌ جاي‌ماتم‌ گرفتن‌، از آنها لذت‌ ببريد! در اين‌ روزها، عقايد و طرح‌هاي‌ خلاقانه‌ و مبتكرانه‌اي‌ به‌ ذهن‌تان‌ راه‌ پيدامي‌كنند، آن‌ چنان‌ كه‌، دل‌ توي‌ دلتان‌ نيست‌ تا هر چه‌ زودتر، آنها را به‌ مرحله‌ عمل‌ در آوريد و نيز، ملاقاتي‌غيرمترقبه‌ و جالب‌ خواهيد داشت‌ كه‌ نتايج‌ فوق‌ العاده‌ مثبت‌ و خوشايندي‌ عايدتان‌ مي‌كند. در روزهاي‌پاياني‌ نيمه‌، وظايف‌ ندا سر خواهند داد، درست‌ به‌ همان‌ صورت‌ كه‌ مسؤوليت‌ها و تعهدات‌ خانوادگي‌نيازمند وجود باثبات‌ و مستحكم‌ شما خواهند بود!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * *
    
    10.gif دي‌ (برج‌ جدي‌): 
در آغاز اين‌ نيمه‌، مشكلات‌ مرتبط با ارتباطات‌ دوستانه‌تان‌ به‌ اوج‌ خود خواهند رسيد و متأسفانه‌، به‌جاي‌ اتخاذ برخورد و رفتاري‌ صحيح‌ و عاقلانه‌، واكنش‌هاي‌ تند و نسنجيده‌اي‌ از خود نشان‌ خواهيد داد.در اين‌ روزها، يك‌ محظور و تنگناي‌ اخلاقي‌ شما را به‌ شدت‌ به‌ فكر وا خواهد داشت‌. البته‌، راه‌ حل‌ به‌ آن‌آساني‌ كه‌ تصور مي‌كنيد، نخواهد بود و حتي‌ ممكن‌ است‌ به‌ تكامل‌ و تحول‌ اساسي‌ و ريشه‌اي‌ اصول‌اخلاقي‌تان‌ منتهي‌ شود. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، در رابطه‌ با بهبود وضعيت‌ مالي‌تان‌، افكار و طرح‌هاي‌بزرگ‌ و مثمرثمري‌ به‌ ذهن‌تان‌ راه‌ پيدا خواهند كرد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: *
    
    11.gif بهمن‌ (برج‌ دلو): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، گيجي‌، سردرگمي‌، ترديد و بلاتكليفي‌ بر تمام‌ ارتباطات‌ شراكتي‌تان‌ حكمفرماخواهند بود. تا جاي‌ ممكن‌، هر چيزي‌ را كه‌ مي‌شنويد، باور نكنيد. وگرنه‌، به‌ نحو تلخ‌ و آزار دهنده‌اي‌مأيوس‌ و سرخورده‌ خواهيد شد. در اين‌ روزها، در رابطه‌ با ابراز احساسات‌ و عواطف‌ واقعي‌ ودروني‌تان‌، راحت‌ و آسان‌ گير باشيد و بدانيد كه‌ سركوب‌ آنها يا فرو خوردنشان‌ هيچ‌ نفعي‌ به‌ حالتان‌نخواهد داشت‌. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، به‌ اين‌ بينديشيد كه‌ از چه‌ طريقي‌ قادريد به‌ بهترين‌ نحوي‌،افق‌هاي‌ مالي‌تان‌ را بهبود بخشيد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©
    وضعيت‌ مالي‌: $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * * *
    
    12.gif اسفند (برج‌ حوت‌): 
 در آغاز اين‌ نيمه‌، در محل‌ كار يا تحصيل‌، فردي‌ محبوب‌ و دوست‌ داشتني‌ و موفق‌ خواهيد بود واطرافيانتان‌ را تحت‌ تأثير كامل‌ خود قرار مي‌دهيد. در اين‌ روزها، موضوعات‌ مرتبط با شراكت‌، هياهويي‌در زندگي‌ آرامتان‌ به‌ راه‌ خواهند انداخت‌ و تمام‌ توجه‌ و حواستان‌ را به‌ خود معطوف‌ مي‌كنند. در صورت‌تجرد، لازم‌ است‌ كه‌ تكليف‌ تان‌ را با خود روشن‌ كنيد واز حالت‌ بلاتكليفي‌ و سردرگمي‌ در آييد. حالا،عقايد و طرح‌هاي‌ درخشاني‌ در سر داريد. پس‌ نسبت‌ به‌ آنها بي‌تفاوت‌ و بي‌توجه‌ نباشيد! تا جاي‌ ممكن‌،موضع‌ خودتان‌ را روشن‌ و شفاف‌ كنيد. در روزهاي‌ پاياني‌ نيمه‌، از روزمره‌گي‌ دست‌ بشوييد و تغيير وتحولي‌ بنيادين‌ در روال‌ عادي‌ و يكنواخت‌ زندگي‌تان‌ به‌ وجود آوريد!
    وضعيت‌ رمانتيك‌ ©©©
    وضعيت‌ مالي‌: $ $ $
    وضعيت‌ ارتباطي‌: * * * *

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
مداد سفید

سلام ...بابا ايول بازم اول شدم ...دمت گرم خيلی حال دادی من ارديبهشتی هستم برام خوب اومد بازم از اين کارا بکن !!!!