آموختن
به چشمانت بیاموز هر کسی ارزش دیدن ندارد؛
به چشمانت بیاموز که  به چشم به راه بودن عادت نکند ؛
بیاموز که به در خیره نماند .
به چشمانت بیاموز که برای هر کسی بیخواب نشود.
به زبانت بیاموز که  هر اسمی ارزش جاری شدن ندارد .
به زبانت بیاموز به هر کسی نگوید دوستت دارم .
به لبانت بیاموز هر لبی ارزش بوسیدن ندارد.
به پاهایت بیاموز هر راهی ارزش رفتن ندارد ،
 به آن دو بیاموز که به رفتن عادت نکند .

به اشکهایت؛ آن مروارید ها که بسیار عزیزهستند بیاموز که برای هر کسی نریزند.

به گیسوانت ؛ آن موج سیاه  بیاموز که برای هر کسی افشان نشود .

به دستانت بیاموز ؛
 به آن دو بیاموز که  هر دستی ارزش لمس کردن را ندارد.

به قلبت بیاموز همیشه عاشق باشد و عاشق هر کسی نباشد
به قلبت بیاموز همیشه عاشق باشد و عاشق هر کسی نباشد
40.gifآهاي خوشگل عاشق آهاي عمر دقايق
40.gifآهاي وصله به موهاي تو سنجاق شقايق
40.gifآهاي اي گل شب‌بو آهاي گل هياهو
40.gifآهاي طعنه زده چشم تو به چشماي آهو
40.gifدلم لاله عاشق آهاي بنفشه تر
40.gifنكن غنچه نشكفته قلبم رو تو پرپر
40.gifمن كه دل به تو دادم چرا بردي ز يادم
40.gifبگو با من عاشق چرا برات زيادم
40.gifآهاي صداي گيتار آهاي قلب رو ديوار
40.gifاگه دست توي دستام نذاري خدانگهدار
خدانگهدار...03.gif

40.gifدلت ياس پراحساسه آي مريم نازم
40.gifتا اون روزي كه نبضم بزنه ترانه‌سازم
40.gifبرات ترانه‌سازم تو آهنگي و سازم
40.gifبيا برات ميخوام از اين صدا قفس بسازم
40.gifآهاي خوشگل عاشق آهاي عمر دقايق
40.gifآهاي وصله به موهاي تو سنجاق شقايق
40.gifآهاي اي گل شب‌بو آهاي گل هياهو
40.gifآهاي طعنه زده چشم تو به چشماي آهو
40.gifدلم لاله عاشق آهاي بنفشه تر
40.gifنكن غنچه نشكفته قلبم رو تو پرپر
40.gifمن كه دل به تو دادم چرا بردي ز يادم
40.gifبگو با من عاشق چرا برات زيادم
40.gifآهاي صداي گيتار آهاي قلب رو ديوار
40.gifاگه دست توي دستام نذاري خدانگهدار
خدانگهدار...
07.gif10.gif30.gif
/ 3 نظر / 18 بازدید
Fereshte

سلام... خوبی... ای کاش واقعا ميشد به قلب اين چيزهارو اموخت... اما امان از دست اين دل... منم اپم کردم. يه تولد کوچيک گرفتم... خواستی يه سر بيا خوشحال ميشم... پس منتظرتم. قربونت. فعلا بای.

Ali

سلام . بسيار جالب بود .

مداد خاکستری

سلام...به زبانت بیاموز به هر کسی نگوید دوستت دارم .....امیدوارم این جوری باشه.....در پناه عشق